Umění v syrovém stavu je dostatečně výživné

Umění v syrovém stavu představuje sbírka, již od konce března vystavuje pražské Centrum současného umění DOX. Umělecký směr art brut dokumentuje na tři sta děl od šedesáti autorů, kteří často desítky let tvoří bez ohledu na okolí, peníze i většinovou společnost. Výstavu jejich tvorby doplní i fotografie, které svérázné tvůrce dokumentují.
Video DOX vystavuje art brut
video

DOX vystavuje art brut

Vystavená díla pocházejí z kolekce abcd francouzského sběratele art brut Bruna Decharma. Před více než třiceti lety začal shromažďovat díla neškolených autorů, kteří se pohybují mimo hranice etablovaného umění. Švýcarský fotograf Mario Del Curto se zase už od 80. let zaměřuje na tvůrce samé. Dohromady odhalují divákům specifické světy, v kterých a které brutisté tvoří. „Nejsou žádné hvězdy, jsou to lidé, kteří žijí skromným životem. O takové, zvláště umělce, se veřejnost obvykle nezajímá, dokonce je často považuje blázny,“ poznamenává Curto.

Pojem art brut ustanovil ve čtyřicátých letech minulého století francouzský umělec a teoretik Jean Dubuffet. „Art brut je autentické umění, kterým lidé bez výtvarného vzdělání spontánně vyjadřují vlastní psychické stavy bez ohledu na umělecká pravidla. Do art brut spadá tvorba jedinců, u nichž nějaký životní zlom uvolnil kreativitu a imaginaci a byli tak schopni spontánně tvořit. Velmi často to bývají lidé na okraji společnosti a duševně nemocní lidé, ale není to pravidlo,“ vysvětluje pojem jedna z kurátorek výstavy Terezie Zemánková.


Tvorba je pro ně způsobem, jak uchopit svou existenci. Dokonalým představitelem art brut je podle Decharma na výstavě například bývalý elektrikář Luboš Plný, jemuž uspořádal instalace v Japonsku či Paříži. Osobitou formou si vede deník - třeba prostřednictvím popela zemřelých rodičů nebo žmolků bavlny z pupíku. „Je to pro mě taková psychoterapie, zaznamenání uplynulého času nebo snaha o to, čas nějak zastavit,“ vysvětluje.

K art brut se řadí i tvorba mentálně nebo fyzicky postižených, v DOX například vystavuje Američanka Judith Scottová, která se narodila s Downovým syndromem a vlastní umělecký svět si vytvořila během pětatřiceti let v ústavech. „Nikdy nevíme, co je uvnitř, ale geniální je, jak dovnitř schovává kousky větví, tajné zprávy. Jsou to magické osobnosti plné energie,“ popisuje její díla Decharme. Energii dokáží umělci podle něho skrze svá díla předávat dál. Například další Američan, Emery Blagdon, vytvořil tzv. léčivý stroj.

Výstavě dominuje zlomek flotily stovek letadel. Fantaskní stroje sestavil německý umělec Hans-Jörg Georgi; podle jeho vize mají ve chvíli, kdy bude planeta Země neobyvatelná, plnit funkci jakýchsi Noemových arch.

První část výstavy Art Brut Live ze sbírky abcd Bruno Decharma je v DOX k nahlédnutí do poloviny srpna, fotografie Maria Del Curta je možné vidět do začátku července.