Přednáška z Univerzity Karlovy: Sport a zdraví

Vztah sportu a zdraví probral 2. dubna v širších souvislostech lékař Petr Brandejský při přednášce, která je součástí cyklu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově. Sledovat ji bylo možné také v přímém přenosu na webu ČT24. Záznam najdete v tomto článku. 
Video Záznam přednášky: Sport a zdraví
video

Záznam přednášky: Sport a zdraví

Anotace: Pohyb patří mezi základní atributy života spolu s látkovou výměnou, dráždivostí a rozmnožováním. Přináší pocit uspokojení, sebedůvěry, zvýšení zdatnosti a utužení zdraví, a to v každém věku. Jeho nedostatek působí škody jedinci i společnosti. Ekonomické přínosy pohybu pro společnost převyšují vložené náklady. Pohybová aktivita je součástí tělesné kultury; hlavními příčinami jejího vývoje od pravěku do současnosti jsou pud sebezáchovy, pud pohybový a touha po sebezdokonalení, vlastní všem lidským činnostem.    

Pohyb je integrální součástí medicíny jak v prevenci, tak v léčbě. Má být každodenní součástí životního režimu a slouží k udržení zdraví a duševní i tělesné zdatnosti, u starších osob i soběstačnosti. Redukuje zvýšené riziko srdečně cévních onemocnění prevencí rizikových faktorů, obnovuje funkci orgánů a zvyšuje jejich výkonnost, zpomaluje biologicky podmíněné procesy stárnutí. Ekonomizuje činnost všech orgánů a soustav v klidu i při tělesné zátěži. Zvýšením zdatnosti přispívá ke snížení úrazovosti, urychluje zotavné pochody a zkracuje trvání únavy, zkvalitňuje morálně volní vlastnosti.

O přednášejícím: doc. MUDr. Petr BRANDEJSKÝ, CSc., (* 1939). Promoval na Fakultě všeobecného lékařství (nyní 1. lékařská fakulta) Univerzity Karlovy v Praze roku 1962. Za studií byl demonstrátorem na Ústavu tělovýchovného lékařství  FVL (1960-1961). Následně sekundárním lékařem interního oddělení nemocnice OÚNZ Sokolov a závodním lékařem HDBS 1962-1968, lékařem Oddělení tělovýchovného lékařství ÚNZ NVP hl. m. Prahy 1968-1969, odborným asistentem na Ústavu tělovýchovného lékařství 1. LF UK. Od roku 1999 docentem. V letech 1990-2004 přednostou ústavu. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) má od roku 1986 zdravotnický úvazek – lékař specialista v oboru vnitřního lékařství. Má atestace z vnitřního lékařství I. stupně z r. 1966, nástavbovou atestaci z tělovýchovného lékařství z r. 1972. Je kandidátem lékařských věd (CSc.).

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete zde.