Přednáška z Univerzity Karlovy: Jan Černý o imunitním systému

Cyklus veřejných přednášek Univerzity Karlovy připomíná oceněné osobnosti s univerzitou spojené. Jako první se představil 23. března imunulog Jan Černý, nositel Ceny Wernera von Siemense pro nejlepšího vysokoškolského pedagoga. Ve své přednášce, kterou bylo možné sledovat v přímém přenosu, se zaměřil na imunitní systém. Záznam najdete v tomto článku.

Video Záznam: Přednáška Jana Černého
video

Záznam: Přednáška Jana Černého

Anotace: Jan Černý se ve své přednášce zaměří na imunitní systém, který je fascinující součástí našeho těla, o níž, pokud vše dobře funguje, vlastně ani nevíme. Funguje zcela samostatně, celý život se učí a pamatuje si. Příslušné složky jsou v případě potřeby mobilizovány a poté, co jsou vybojovány vítězné bitvy, probíhá demobilizace. V každém okamžiku se v nás pohybují armády miliard specializovaných buněk, připomínajících malé améby. Jejich cílem je nalézt a zlikvidovat cizorodé mikroorganismy, popřípadě nakažené a nádorové buňky.

O přednášejícím: doc. RNDr. Jan ČERNÝ, Ph.D., vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1993 obor molekulární biologie a genetika. Během doktorského studia na PřF UK (obor imunologie) se v laboratoři prof. Václava Hořejšího (Ústav molekulární genetiky) věnoval studiu membránových mikrodomén. Dnes se zabývá popisem molekul a jejich asociací v membránách leukocytů s důrazem na membránové receptory a proteiny signalizačních kaskád, využitím malých organických molekul ke studiu endosomálního systému, studiem biologických aktivit sekundárních metabolitů bakterií a hub. Působí na Katedře buněčné biologie Přírodovědecké fakulty, kde vede Laboratoř buněčné imunologie. V bakalářském studiu přednáší buněčnou biologii a histologii, v magisterském studiu a PGS imunologii. Je autorem či spoluautorem řady publikací a popularizačních článků.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete zde.