Přednáška z Univerzity Karlovy: 1492 - dobytí ráje

Jak změnilo svět objevení Ameriky? Prozradila 20. března přednáška Jaroslava Valkouna 1492: Dobytí ráje z cyklu Univerzity Karlovy pro veřejnost. Záznam najdete v tomto článku. 
Video Záznam: 1492 - dobytí ráje
video

Záznam: 1492 - dobytí ráje

Anotace: Téma přednášky se vztahuje ke zlomové události, stojící na pomyslném počátku novověku – velkým zámořským objevům. Plavby Kryštofa Kolumba západním směrem přes Atlantik a následné potvrzení, že se jedná o nový kontinent, ovlivnily nejen politický, ekonomický a kulturní vývoj Španělska, ale i v kontextu s paralelní portugalskou expanzí do Asie zahájily novodobé budování koloniálních, respektive imperiálních říší evropských národů.

O přednášejícím: PhDr. Jaroslav VALKOUN, Ph.D., (* 1983) působí jako odborný asistent Semináře novověkých dějin na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na dějiny Britského impéria v 19. a 20. století. Zabývá se především dějinami britského imperialismu a kolonialismu v Africe (Egypt, Súdán) a institucionálními a konstitucionálními vztahy mezi dominiemi a Velkou Británií v 19. a 20. století.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete zde.