V olomouckém muzeu frčí optické umění. Jeho křivky tvaroval Vasarely

Muzeum umění Olomouc obohatilo své sbírky o dvě díla světoznámého malíře, grafika a sochaře maďarského původu, průkopníka op-artu neboli optického umění Victora Vasarelyho. Prostřednictvím umělcova vnuka získalo rozměrnou tapiserii Harmas a menší obraz Terek. Obě díla nyní představuje společně s dalšími patnácti zapůjčenými serigrafiemi na výstavě Victor Vasarely - Nová akvizice.

Snaha Muzea umění Olomouc získat díla Victora Vasarelyho se váže k úspěšné výstavě z přelomu let 2007 a 2008, kterou tehdy uspořádalo ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi. „Díky dobrým kontaktům s umělcovým vnukem a podpoře ministerstva kultury a Olomouckého kraje se nám to nakonec na konci minulého roku podařilo,“ uvedl ředitel muzea Michal Soukup.

Příspěvky do Středoevropského fora Olomouc

Pierre Vasarely, který je dědicem a správcem uměleckého odkazu svého dědečka a předsedou jeho francouzské nadace, se zúčastnil zahájení výstavy. Do Olomouce se vrátil po osmi letech. "Obě díla jsou v dědečkově tvorbě klíčová. Obraz Terek je z roku 1951, kdy se začal formovat jeho geometrický jazyk. Přímo předcházel jeho černobílému období, které je charakteristické pro op-art. Tapiserie Harmas z roku 1966 je z vrcholného období," uvedl Vasarely. Dodal, že je zajímavé, že obě práce vytvořil ještě jako Maďar. Od roku 1969 měl umělec, který zemřel roku 1997, francouzské občanství.

„Obraz i tapiserie ideálně doplňuje maďarskou sbírku, kterou olomoucké muzeum buduje v souvislosti s projektem Středoevropského fora Olomouc,“ doplnil Vasarely. Podle kurátorky Giny Renotiére vychází vstřícnost dědice k olomouckému muzeu právě ze sympatií k ambicióznímu projektu na vybudování centra středoevropské poválečné výtvarné kultury.

Kurátorka konstatovala, že obraz Terek sice není velký, ale potvrzuje Vasarelyho jedinečné postavení v evropské abstrakci poloviny 20. století. Dvouapůlmetrový gobelín Harmas, který pod umělcovým dohledem utkala manufaktura ve francouzském Aubussonu, pak patří k jeho dílům zásadním,„ řekla Gina Renotiére. “Čtverce a kruhy v barevných kombinacích červené, hnědé, béžové a šedé vytvářejí ve vzájemně se prolínajících polích působivou vrstvenou iluzi," popsala. Tapiserie i celá výstavní místnost je speciálně nasvícená, aby byl efekt ještě silnější.

Patnáct sítotisků z let 1965 až 1986, které jsou zapůjčené z Vasarelyho francouzské nadace, přiblíží návštěvníkům Vasarelyho pozdější tvorbu. Podle jeho vnuka se vždy snažil, aby jeho umění bylo všem dostupné. Výstava bude v Olomouci otevřená do 17. května.

Video Muzeum v Olomouci získalo do sbírek Vasarelyho
video

Muzeum v Olomouci získalo do sbírek Vasarelyho