Dotýkání Vladimíra Franze

Praha - Žižkovská galerie Carpe diem uspořádala výstavu děl Vladimíra Franze. Muž mnoha uměleckých profesí na ní představuje své akvarely. Přehlídka se jmenuje Dotýkání místy nemísty a v galerii, která sídlí v Jičínské ulici, potrvá do 3. ledna.  

Vladimír Franz je významný český hudební skladatel a malíř, autor scénické hudby a od počátku 90. let i jedna z předních osobností nově se utvářející podoby českého postmoderního dramatu. Malbu, skladbu, dějiny umění a dějiny hudby studoval soukromě během svých studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a jeho umělecké aktivity jsou dnes velmi široké.

Malířské dílo Vladimíra Franze obsahuje symbolisticky zpracované přírodní motivy, akvarelové imprese i velkoformátové expresivní variace na hudební téma. Své obrazy představil na téměř 50 samostatných výstavách doma i v zahraničí.

Svými scénickými kompozicemi ovlivnil tvorbu nejvýznamnějších představitelů nastupující generace české divadelní režie, Jana Antonína Pitínského, Vladimíra Morávka, Jiřího Pokorného či Sergeje Fedotova. Ve svých scénických skladbách uplatňuje principy vlastní teoretické koncepce autonomní role hudby jakožto jedné z určujících složek dramatu.

Vedle tvorby scénické a filmové hudby se věnuje intenzivně také volné tvorbě. Je autorem monumentálních i komorních hudebních děl, jež zahrnují několik scénických oratorií, zpěvohru, kantáty, písně či madrigaly.

V současné době působí Franz jako pedagog Divadelní fakulty AMU, kde již mnoho let vede Kabinet scénické hudby. V letech 1996 až 2000 stál v čele Akademického senátu AMU. Je čtyřnásobným držitelem Ceny Alfreda Radoka a Ceny Divadelních novin.

Umělec je znám také tím, že své tělo používá jako umělecké plátno
Umělec je znám také tím, že své tělo používá jako umělecké plátno
Více fotek
  • Umělec je znám také tím, že své tělo používá jako umělecké plátno autor: Vl. Franz, zdroj: Archiv Vl.Franze http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/9/850.jpg
  • Obraz Vladimíra Franze autor: Vladimír Franz, zdroj: Carpe diem http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/9/846.jpg
  • Obraz Vladimíra Franze autor: Vladimír Franz, zdroj: Carpe diem http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/9/851.jpg
  • Obraz Vladimíra Franze autor: Vladimír Franz, zdroj: Carpe diem http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/9/845.jpg