Národní galerie nakoupila umění za milion

Praha - Národní galerie v Praze (NG) zařadila do své stálé expozice nová díla, která zakoupila díky sponzorskému daru. Patnáct děl doplnilo současnou podobu stálé expozice umění 19., 20. a 21. století, stejný počet děl putuje do depozitářů. Ředitel galerie Milan Knížák dnes přírůstky představil novinářům a uvedl, že pro sbírky NG jsou nezastupitelné a akvizice pomáhá zacelit mezery, jež dosud v této expozici zůstávaly.

Mezi získanými díly je třeba malba Karla Šlengera Lůno života z roku 1939. Podle ředitele Sbírky moderního a současného umění NG Tomáše Vlčka jde o zásadní dílo, které mělo význam pro vývoj umění na přelomu 30. a 40. let. „Předznamenává l'art brut, takzvané umění v syrovém stavu, jehož významným představitelem je třeba Jean Dubuffet,“ uvedl Vlček.

NG koupila několik děl Pavla Brázdy, jemuž nedávno uspořádala retrospektivu, včetně známého obrazu Velký astronaut z roku 1954. „Jde o jedno z prvních světových děl pop artu,“ uvedl Knížák. Mezi akvizicemi jsou díla Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtrové, Libora Fáry, spolupracovníka NG Stanislava Kolíbala, Milana Kunce, Vladimíra Kokolii, Zorky Ságlové či Michala Singera.

NG dnes podepsala se společností Synot Lotto, která peníze na nákup věnovala, další smlouvu, tentokrát na 1,5 milionu korun. Loni firma věnovala pět milionů na nákup současného českého umění - NG zakoupila díla, která tehdy byla v expozici jen jako zápůjčky.

NG podle výroční zprávy za minulý rok získala loni celkem 358 sbírkových předmětů, z toho 81 darem, 112 nákupem a zbytek dědictvím, převody či jinak. Celková cena nákupů byla přes osm milionů korun. Na akvizice přispívají i sponzoři - vedle zmíněného je to i třeba česko-švýcarská nadace manželů Jelínkových.

Akvizice jsou podle Knížáka velmi významné, neboť dokumentují dobu, vyprávějí o tom, jak se umění vyvíjelo. NG se v akviziční politice podle něj snaží plnit dluhy, jež stále má vůči umění druhé poloviny 20. století, kdy se v Československu téměř nenakupovalo. Druhým směrem, kterým se akvizice NG ubírají, je současné domácí „nejmladší“ umění.

V roce 2005 galerie získala 231 nových sbírkových předmětů. Z toho 148 děl darem a 64 nákupem, zbytek dostala jiným způsobem. Nakoupila za 23,5 milionu korun. V roce 2004 NG na akvizice věnovala 32,8 milionu korun, o rok dříve 16 milionů korun a v roce 2002 jen 4,5 milionu korun.