Jak vidí svět Zdeněk Velíšek

Praha – Pod názvem Svět, o který mi jde, právě vyšla kniha komentářů Zdeňka Velíška zahrnující období od srpna 2006 do srpna 2007 a v aktuálních dovětcích do října 2007. Je z nich patrná snaha nabídnout jiný pohled, vymykající se hlavnímu názorovému proudu, a naznačit určité tendence a prognózy politického a společenského vývoje.

Autor se také více rozepisuje o svých reportérských zážitcích, v nichž dává čtenáři nahlédnout do přípravy reportáží v mnohdy svízelných nebo i kuriózních situacích, které ovšem musí zůstat divákovi skryty a nesmí ovlivnit profesionální vstup do vysílání.

Stěžejní témata druhé Velíškovy knihy se dotýkají např. globalizace života směřující paradoxně opět k varovným projevům polarizace, a to nejen mezi západní civilizací a světem islámu, opor militantního terorismu v politické a sociální sféře a problematiky etnických menšin ve většinové společnosti.

Dalšími tématy jsou soudržnost Evropy a první kroky české vlády Evropou i světem, vstup do schengenského prostoru. Energetická bezpečnost Evropy versus velmocenské ambice Ruska. Rozhovor s Madeleine Albrightovou o neutěšenosti politické scény v Čechách i o jejích názorech na evropskou a americkou politiku. A taktéž polemika kolem amerického protiraketového štítu u nás a v Polsku.