Já jsem pravý vinný kmen

Praha – Jedna z nejcennějších památek německého řezbářství 17. století, proslulý Strom života, je znovu vystaven v Národní galerii v Praze. Unikátní dílo pochází ze zrušeného kláštera paulánů mezi Novou Bystřicí a Landštejnem poblíž rakouských hranic. Jde o dva metry vysokou řezbu oživenou množstvím precizně modelovaných miniaturních figur.

Námětem díla je symbolika Kristova kříže jako vinného keře. Základem této mystické představy byl Ježíšův výrok „Já jsem pravý vinný kmen“. Jednotlivé detaily působivé sochařské skupiny pojednal neznámý řezbář se strhujícím mistrovstvím a smyslem pro dramatický efekt.

K dílu se váže legenda, která poněkud připomíná třeba pověsti o vzniku slavného Codexu gigantu čili Ďáblovy bible. Celý Strom života měl prý za pomoci kapesního nožíku vyřezat mnich, odsouzený na dlouhá léta do klášterního vězení.

„Restaurace řezby, která proběhla v letech 2000 – 2001, odkázala tento příběh do říše pohádek,“ uvedl ředitel Sbírky starého umění Vít Vlnas. Podle něj se ve skutečnosti Strom života zrodil kolem roku 1650 v některé ze špičkových řezbářských dílen jižního Německa, nejspíše v Augsburgu.

Brilantní řezbář, který skupinu vytvořil, použil pěti druhů dřev: z jalovce, tisu, lípy, smrku a hrušky. Přirozená barevnost a kombinace těchto materiálů tvoří podstatu mimořádné působivosti díla. Sochař dokonce použil skutečných vinných úponků a rostlých smrčků, jimiž oživil vyřezávané dřevo. Pramen krve tryskající z Kristova boku je sugestivně znázorněn pomocí přízových vláken.

Klenot barokního sochařství, který u nás nemá obdobu, je k vidění v expozici Sbírky starého umění ve Šternberském paláci.