Práce na papíře

Praha – V Galerii 5. patro probíhá výstava tří předních českých výtvarníků - Tomáše Císařovského, Jiřího Kovandy a Petra Pastrňáka. Tři různorodé cykly, které spojuje jen to, že jsou zaznamenány na papíře, expozice dává do vzájemné konfrontace a vytváří mezi nimi přirozené napětí.

Každý ze zúčastněných výtvarníků má k dispozici jeden prostor galerie, která se netradičně nachází v 5. patře činžovního domu (bez výtahu). Nadšenci, kteří se srdnatě vydají za uměním až pod střechu, jsou za výšlap odměněni barvitým výtvarným zážitkem.

Jiří Kovanda (nar. 1953) je jeden z mála českých autorů, který je i v zahraničí vnímán jako nejdůležitější zástupce české postmoderny a českého akčního umění. V mezinárodním kontextu je Kovanda především známý svými akcemi a instalacemi, které realizoval a dokumentoval v 70. a 80. letech. Vyznačují se subtilní ironií a hravým použitím vlastního těla.

Nyní vystavené práce na papíře z počátku 80. let se volně pohybují mezi geometrizující a lyrickou abstrakcí ve svobodném a spontánním uměleckém projevu, který je pro Kovandu charakteristický. S celkovým dílem autora je spojuje lehkost a hravost, zároveň ucelenost a technická dokonalost, s jakou kombinuje na malém formátu tužky, tuš, tempery a akvarel na papíře.

Petr Pastrňák (nar. 1962) se řadí k nejvýraznějším umělcům současné české tvorby. Jeho oblíbenými tématy jsou krajina, příroda a les. Rád navazuje na tradiční krajinomalbu, kupř. Antonína Chitussiho, jehož krajiny několikrát parafrázoval. I na papíře pracuje malíř Pastrňák širokým štětcem a akrylem, jeho velkorozměrné papíry připomínají ve své redukci obrazových prvků jak abstraktní expresi, tak asijské kalifgrafické techniky. V nových pracích z let 2004 – 2007 se kromě krajinářských motivů objevují nenápadné i jednoznačné narážky na barokní tvary, především sochy andělů.

Tomáš Císařovský (nar. 1962) je jednou z nejvýraznějších osobností české malířské scény. Jeho stylizovaný a realitu podvracející figurální realismus se projevuje i v nejnovějším cyklu uhlů na papíře z roku 2007, který tematizuje období německého protektorátu. Císařovského temné a hluboce zasahující kresby se vztahují k nešťastné postavě protektorátního prezidenta Emila Háchy a vytvářejí určitou paralelu a zároveň protiváhu k 18 let starému „Masarykovskému“ cyklu. Pokud byly obrazy o životě prvního prezidenta podmíněny dobou, ve které vznikaly, dobou plnou očekávání a hravého dohledávání pozitivních společenských modelů, pak se dá říci, že Háchovský cyklus odráží odžitou zkušenost z křehkého fungování naší nové demokracie a zároveň obavu z nově narůstajícího extremismu.

Kresby zobrazují klíčové i banální situace prezidentování Háchy a volbou techniky (přírodní uhel na různě tónovaných papírech) evokují atmosféru zatemnění druhé republiky a zároveň neřešitelně tragickou situaci, do které se může slušný člověk dostat, pokud se ocitne ve špatný čas na nesprávném místě.

Výstava: 15. 12. 2007 – 26. 1. 2008, Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1.

Obraz Petra Pastrňáka
Obraz Petra Pastrňáka
Více fotek
  • Obraz Petra Pastrňáka autor: Galerie 5. patro, zdroj: Galerie 5. patro http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/27/2634.jpg
  • Obraz Tomáše Císařovského autor: Galerie 5. patro, zdroj: Galerie 5. patro http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/27/2635.jpg