Vzácná obrázková bible vyšla v nákladu 190 kusů

Praha – Prezident republiky Václav Klaus převzal první signovaný výtisk slavné Velislavovy bible. Jde o nejrozsáhlejší středověký obrazový rukopis ve střední Evropě. Tato významná česká kulturní památka z doby Karla IV. vychází v novověku u nás poprvé. Říká se, že je to první český komiks a po Vyšehradském kodexu a Bibli kralické je jednou z nejvýznamnějších českých knih. Teď vychází poprvé po téměř sedmi stoletích nákladem 190 kusů.

„Kniha se zpracovávala zhruba rok, pět měsíců trvaly korektury ve studiu, tzn. sladění nasnímaného obrazu s originálem,“ říká o vydání vzácného tisku jednatel nakladatelství Archa 90 Rudolf Kalovský. Z 98 procent se nová verze shoduje s originálem. Původní latinské popisky k obrazům jsou doplněny českým a anglickým výkladem.

„Velislavova bible dokládá vstup nových společenských vrstev do tvorby idejí, protože Velislav byl sice královský notář, ale zároveň už byl vnímán jako soukromá osoba,“ dodává Zdeněk Uhlíř, koordinátor digitální knihovny Národní knihovny ČR.

Velislavova bible je ojedinělá obrazová bible, která byla vytvořena v letech 1325 až 1349. Soubor perokreseb jemně kolorovaných základními barvami vznikl zřejmě na objednávku Velislava a je doprovázen stručným textem. Velislavova bible patří k nejrozsáhlejším obrazovým knihám středověku, neboť i po ztrátě několika listů obsahuje 747 ilustrací, které zobrazují začátek Starého zákona, část evangelií a Skutků apoštolských, celou Apokalypsu a také Legendu o sv. Václavovi.

Originál bible je uložen ve speciálních podmínkách v depozitáři Národní knihovny, veřejnosti přístupný není. Digitální podoba je přístupna na internetu v knihovně Manoscriptorium, stejně jako Dalimilova kronika a Codex Giga.