Festival Enter otevírá dveře pro vstup umělců do vědy

Praha - Festival ENTER připravilo Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie. Jedná se o 3. ročník se zaměřením na propojení vědy, umění a moderních technologií a probíhá ve dnech od 5. do 11. listopadu. Akce je součástí Týdne vědy a techniky, který pořádá Akademie věd ČR. Letošní ročník je rozdělen do tří na sobě nezávislých sekcí. Hlavní částí festivalu je soubor výstav, uměleckých performancí a experimentálních filmových projekcí, které jsou k vidění od 8. do 11. listopadu v domě U kamenného zvonu, Galerii CIANT, galerii Francouzského institutu či na Akademii věd ČR.

V sídle Akademie věd na Národní třídě je v rámci festivalu instalována výstava Transgenesis – Umělci v laboratořích, která představuje např. fotografie zkoumané vědeckými postupy jako bakterie, exponáty, které žijí podle toho, jakou pozornost jim návštěvníci věnují či vliv kladných nebo záporných emocí na nervové buňky.

Transgenesis reflektuje směr v současném umění, který si nevystačí s využíváním moderních technologií, ale chce pracovat s biotechnologiemi či se přímo inspirovat genetikou. Aby se zapojili do vývoje těchto trendů, mění umělci své ateliéry na laboratoře. Někteří autoři ve své tvorbě reflektují vědecké výsledky, jiní jdou dál a pracují přímo s živými systémy, ve kterých slouží biologický materiál jako prostředek uměleckého vyjádření.

„Osm českých umělců trávilo přibližně měsíc ve vědeckých laboratořích a spolupracovalo s vědci na svých uměleckých dílech. Výstava zahrnuje díla, která se povedla, ale i experimenty, jež se úplně nezdařily,“ upozorňuje kurátorka výstavy Denisa Kera. Vystavující umělci jsou Linda Čihářová, Gabriela Jurkovičová, Martin Kermes, Pavel Kopřiva, Martin Pouzar, Pavel Sterec, Lucie Svobodová a Petr Šourek.

Transgenesis potrvá do pátku 9. listopadu a je volně přístupná vždy od 10:00 do 19:00, v pátek do 20:00 v hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

„O spolupráci vědy a umění budeme diskutovat i se zahraničními účastníky Týdne vědy na konferenci Mutamorphosis. Na ni přijede přibližně 300 lidí z celého světa, kteří se věnují této oblasti,“ dodává Denisa Kera. Konference se bude konat 8. až 10. listopadu v městské knihovně. Bude se věnovat tématům, jako jsou limity organického života, extrémní těla v extrémním prostředí či perspektivy „nanoumění“. Zúčastní se jí například mezinárodně proslavený umělec Stelarc či Maďar Albert-László Barabási, známý pro popularizaci teorie sítí.

Programu Umělci v laboratořích se zúčastnily významné české vědecké instituce - například Katedra netkaných textilií Technické univerzity v Liberci, jež se zabývá vývojem nanovláken, Laboratoř neurobiologie ústavu experimentální medicíny AV ČR nebo Laboratoř bioinformatiky ústavu mikrobiologie AV ČR.

Konzultace umělcům pak podávaly významné vědecké kapacity, například ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV Eva Syková či ředitelka Mikrobiologického ústavu AV Blanka Říhová.

V rámci festivalu Enter připravilo Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie CIANT i sérii přednášek, workshopů a mezinárodní konferenci, kam přijede na 80 českých i zahraničních vědců, které baví propojování umění a vědy.