Autorská tvorba Na blízko II

Praha – Autorské divadlo, způsoby jeho vzniku, prezentace i širší souvislosti autorského herectví přiblíží festival, který se uskuteční od 15. do 18. 1. 2008 v Malém Nosticově divadle na pražské Kampě. Odpoledne budou moci diváci navštívit otevřené hodiny a poznat i zkusit, jak vypadá studium tohoto oboru. Po večerech se budou uvádět autorská představení studentů i pedagogů.

Festival připravily Katedra autorské tvorby a pedagogiky při DAMU a Spolek Richelieu. Pojem autorské herectví vyjadřuje alternativu k tradičnímu interpretačnímu způsobu herectví, které je běžné v kamenných divadlech. „Pojmem autorství máme při studiu na mysli výchovu k autorské osobnosti, k autorskému, a tedy zodpovědnému postoji nejen na jevišti,“ řekl vedoucí katedry Přemysl Rut.

Katedra se snaží nikoli „vychovávat herce“, pedagogům jde o studium „skrze herectví“, tedy díky různým disciplínám vést studenty k osobitému projevu, nalézt a rozvíjet jejich vlastní talent, který ale nemusí být vždy jen divadelní.

Jednou z hlavních disciplín na katedře je takzvané dialogické jednání, které člověka učí vnímat sama sebe, být schopen rozeznat, jak jeho samého vnímá okolí či publikum, být zodpovědný za dílo, které člověk vytvoří, umět si za ním stát, ale vnímat také jeho reflexi druhými. V rámci festivalu bude svou dílnu dialogického jednání představovat herec a spisovatel Ivan Vyskočil, který katedru založil a donedávna vedl.

Studium (nejen herectví) Vyskočil vnímá jako objevování skrytých věcí v člověku, věcí, které nelze napodobit, věcí, z nichž vyplývá jednání a chování člověka. Dialogické jednání, které lze vnímat i jako psychoterapeutický postup, je podle něj i pokusem, jak zabránit uniformitě v oboru. V autorském herectví, které je autentické, je herec partnerem, na rozdíl od případů, kdy je pouhým interpretem díla, k němuž často nemá žádný vztah.

Snahou o autenticitu, prožitek a zodpovědnost je autorské divadlo podle Vyskočila také snahou o zastavení „odumírání lidskosti“ ve světě, jemuž vládnou masmédia, je založen na konzumu a zábavě. Dotkl se tak stejnojmenné práce etologa Konrada Lorenze, který na základě studia chování a životních

projevů zvířat často uvažoval o místě člověka v přírodě, ale i změně životního stylu člověka ve 20. století.

Program festivalu je na internetové stránce www.damu.cz