Letos má být spuštěna Evropská digitální knihovna

Praha - Během letošního roku by měl být spuštěn prototyp Evropské digitální knihovny, mnohajazyčného internetového portálu, který zpřístupní digitalizované knihovní fondy po celé EU. Po zahájení provozu má obsahovat na dva miliony knih, filmů, fotografií, rukopisů a dalších děl. Jedním z důležitých základů digitální knihovny EU je i projekt české Národní knihovny Manuskriptorium, v jehož rámci se digitalizují staré tisky a rukopisy.

S myšlenkou na vytvoření knihovny přišla v roce 2006 Evropská komise, podle níž byl na internetových stránkách zveřejněn jen malý podíl uměleckých sbírek členských zemí. Vyzvala členské země k vybudování zařízení pro digitalizaci i k systematické digitalizaci jejich kulturního dědictví tak, aby tyto materiály byly přístupné v co nejvyšší možné míře.

Záměr knihovny ohlásila komise mimo jiné i pod tlakem amerických internetových vyhledávačů, plánujících širokou digitalizaci anglosaské literatury pro komerční využití.

Evropská odpověď se podle EK má opírat o stávající strukturu Evropské knihovny (The European Library) - portál do katalogů a digitálních knihoven účastníků i k jejich částečně digitalizovaným fondům. Jeden z jeho programů mezinárodně koordinuje mezinárodně uznávaný odborník na digitalizaci starých tisků Adolf Knoll z NK, „otec“ zmíněného Manuscriptoria. V digitalizaci rukopisů je NK podle svého ředitele Vlastimila Ježka první v Evropě, za Manuscriptorium obdržela v roce 2005 od UNESCO nově vzniklou cenu Čikdži (Jikji - Paměť světa).

Minulý týden o digitální knihovně jednala v Bruselu pracovní skupina, jejímž členem je také Knoll a podle níž je třeba vyřešit dvě klíčové otázky: způsob financování digitalizace a nalezení způsobu, který by umožnil v Evropské digitální knihovně vyhledávat umělecká díla chráněná autorskými právy.

Je také třeba nalézt způsob, jak masově digitalizovat díla, která již nevycházejí, a díla, u nichž není autor známý. Otázkou také zůstává ochrana vědeckých informací. Vědci, vydavatelé odborné literatury a knihovny se shodli na tom, že by bylo možné experimentálně otevřít přístup k odborným publikacím po uplynutí určité doby, po kterou by se na zveřejnění vztahovalo embargo.

Databázi Manuscriptorium vytváří NK od poloviny 90. let. Na adrese www.manuscriptorium.com zpřístupňuje přes 1500 digitálních kopií rukopisů, starých tisků a 600.000 stran map.

Financování Evropské digitální knihovny by podle EU bylo možné formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. V roce 2006 EK odhadovala náklady na 250 milionů eur v prvních čtyřech letech v celé unii, příspěvek ze společné pokladny měl činit 60 milionů.