Milan Knížák není Milan Knížák

Praha – Milan Knížák - Podivný Kelt, tak se jmenuje výstava v pražské Galerii Vernon. Ta chce expozicí poukázat na komercionalizaci umění. Nově založená umělecká skupina Milan Knížák, jinak také známá pražská umělecko-aktivistická formace Guma Guar, se tentokrát inspiruje pracemi výtvarníka a ředitele Národní galerie v Praze Milana Knížáka.

Dan Vlček, jeden ze členů skupiny Milan Knížák upřesňuje: „Výstava je průřez tím nejlepším a nejzásadnějším z jeho tvorby devadesátých let, takže klasická barevná díla.“ Další člen, Milan Mikuláštík dodává: „Důležité je, že výstava je prodejní a ceny nejsou malé. Pokud se díla prodají, vzhledem k tomu, že my peníze nechceme, rozhodli jsme se, že založíme novou uměleckou cenu Milana Knížáka.“

Výstava je kritikou Knížákova působení na české umělecké scéně. Milan Knížák, někdejší představitel české undergroundové kultury, vede Národní galerii od roku 1999 a od roku 1990 je také profesorem Akademie výtvarných umění v Praze. Za tu dobu otevřel několik nových stálých expozic, svým jednáním a způsobem vedení galerie však získal také mnoho odpůrců. Prodejní výstavou chce nově založená umělecká skupina poukázat na to, že i v umění jde dnes hlavně o byznys.

K tomu kurátor výstavy Marek Tomin říká: "Nejdůležitější otázka, kterou tato výstava zkoumá, je otázka autorství, zejména pak v našem složitém světě, který je plný komerce. I samotná umělecká scéna je dnes zkomercionalizovaná. Instalace zároveň zkoumá, jaká je role autora jakožto umělce, ale také jako držitele úřední moci."

Umělecko-aktivistická skupina Guma Guar vznikla v Praze v roce 2003. Od svého založení se zabývá kritikou systému a ironizováním mediálního světa.