Vyšla kniha o masakru v Katyni

Praha - V českém překladu vyšla kniha amerického politologa Allena Paula - Katyň. Na základě dobových dokumentů i svědectví popisuje autor masakr 15 000 polských důstojníků na Stalinův příkaz ze září roku 1939.

Když v dubnu roku 1990 Michail Gorbačov přiznal, že za katyňskou vraždou stojí sovětská moc, jen potvrdil dlouholeté dohady.
Bylo to 47 let ode dne, kdy Němci oznámili, že našli ostatky tisíců zastřelených polských důstojníků. Politolog Allen Paul ve své knize popisuje, co se tehdy stalo. Vychází hlavně z archivních dokumentů.

Eduard Stehlík, autor předmluvy, doplňuje: „Kniha obsahuje celou řadu informací, které si jen těžko dovedeme představit. Jsou to například údaje o spolupráci mezi nacistickým gestapem a sovětskou NKVD, jež navzájem konzultovaly svoje akce proti polskému odboji.“

Kniha je ale zčásti i deníkem tří katyňských rodin. Ve vzpomínkách se vracejí do posledních dnů strávených se svými zavražděnými příbuznými, nejen vojáky.

„Tam nešlo zdaleka jen o 15 000 polských zavražděných důstojníků, nebyli to jen vojáci z povolání, ale také další, kteří byli mobilizováni na podzim 39, také lékaři, hudebníci, spisovatelé, šlo skutečně o výkvět polského národa,“ dodává Stehlík.

Ani dnes není katyňský masakr uzavřenou epizodou polských dějin. I když Sověti přiznali svou chybu, nikdo za ni nebyl potrestán.
O katyňském masakru natočil působivý dokument polský režisér Andrzej Wajda i česká režisérka Petra Všelichová