Vychází první monografie Jindřicha Štyrského

Praha - Jeden z nejvýznamnějších malířů evropského meziválečného umění se poprvé výrazně zapsal do povědomí veřejnosti roku 1923, kdy se zúčastnil po boku malířky Toyen legendární výstavy Bazar moderního umění. Psal poezii, ilustroval knížky, fotografoval a také řídil časopis Erotická revue. Když byl Štyrského obraz Cirkus Simonette vydražen za téměř devět milionů korun, zařadil se český surrealista na pomyslné třetí místo v prodeji nejdražších obrazů v České republice.

První samostatnou monografii Jindřicha Štyrského sestavil Karel Srp s Lenkou Bydžovskou. Základ tvoří umělcovo výtvarné dílo, ať už jsou to obrazy, kresby, grafické listy, knižní obálky, obrazové básně, koláže nebo scénografické návrhy. Představen je však i jako fotograf, neboť fotografie je v jeho díle neopomenutelná, fotografoval od začátku dvacátých let.

Štyrský byl rovněž vůbec první významný surrealistický fotograf, který zaznamenal legendární zříceninu zámku markýze de Sade La Coste (1932). Hlavní okruhy námětů Štyrského fotografií (pouliční výlohy, střelnice a funerálie) rezonovaly nejen se surrealistickou poetikou počátku třicátých let, ale pramenily přímo z jeho osobité obrazivosti, odvíjející se od traumatických zážitků z dětství.

Autoři monografii rozdělili na dvě části. První z nich, pojmenovaná Nový svět (1919-1933), objasňuje Štyrského rané umělecké snahy od kubismu, primitivismu a expresionismu přes obrazové básně po vrcholný artificielismus.

Následný Druhý život (1934-1942) se pak soustřeďuje na Štyrského pojetí surrealismu, koláže, fotografie a snu. Součástí publikace je také životopisný přehled, doplněný o množství dosud neznámých osobních fotografií, soupis výstav a bibliografie. Knihu je také možno chápat jako protějšek k předcházející knize o Toyen (Argo 2000), jejíž byl blízký přítel a spolupracovník.

Současně s monografií vyšly i Texty Jindřicha Štyrského (Argo 2007), které shrnují všechny jeho vydané a dostupné rukopisy.