Digitalizace ve službách knihoven

Praha - Městská knihovna v Praze zahajuje digitalizaci vzácných tisků. Do roku 2010 by mělo být digitalizováno několik tisíc knih, které pak budou přístupné čtenářům v internetové knihovně. Městská knihovna k digitalizaci vybrala vzácné tisky z konce 19. a začátku 20. století; takových má ve fondu více než 20 tisíc. Jedná se především o historické dokumenty, pragensia, ale také o teatrální, hudební a uměnovědnou literaturu.

Mezi vzácné tisky patří také nejstarší dějiny městské části Libně nebo poslední dochovaný obrázek mostu císaře Františka. Vedoucí oddělení digitalizace Eva Měřínská odkrývá priority digitalizace: „V první řadě to budou pragensia, což jsou mapy a knihy týkající se Prahy, převážně z 19. století, a to i kvůli tomu, že tyto materiály byly tištěny na kyselém papíře, který rychle podléhá degradaci.“

Projekt, který je zatím v plánu do roku 2010, z velké části financuje Norské království. Prostory v centru města a vybavení poskytl pražský magistrát. „Počítáme s tím, že do budoucna budeme vytvářet další kapacity,“ dodává Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze.
Projekt byl částkou 403 tisíc eur (asi 10,5 milionu Kč) podpořen z tzv. norských fondů. Finanční mechanismy Norska a Evropského hospodářského prostoru (EHP) vznikly v roce 2004 po přijetí nových zemí do Evropské unie. Jsou určeny pro 13 členských zemí EU a poskytnou do roku 2009 celkem 1,167 miliardy eur (32 miliard korun).

„Digitalizace je stoprocentně budoucností knihoven. Počet čtenářů v knihovnách permanentně klesá, a tím pádem je dostupnost na internetu a na digitálních nosičích základ,“ dodává radní hl. m. Prahy Milan Richter.

Během projektu bude digitalizováno zhruba 350 tisíc stran, které bude Městská knihovna v Praze postupně zpřístupňovat na internetu.