Mezi kotlíkem a paletou

Praha - Galerie Školská 28 Komunikační prostor pořádá výstavu výtvarníka Michala Rádla, který zobrazuje krajinu tradičním realistickým způsobem, pracuje ať už přímo v plenéru, tak s pomocí fotografie. Převládajícím leitmotivem jeho práce je regionální všednost, se kterou se snaží pracovat, s vědomými citacemi na krajinářství 19. století.

Na výstavě pod názvem Mezi kotlíkem a paletou jsou obrazy z poslední doby, s náměty kempování v přírodě, zážitky z cest či horolezectví. Výtvarník realisticky zobrazuje krajinu a každodennost, jak ji zažil v poslední době hlavně v jižních a východních Čechách.

„Vyšel jsem nějakým způsobem i ze zkušenosti, kdy jsme nesčetněkrát spali v přírodě, lezli po skalách, jezdili řeky, došlo mi, že bez těchto prožitků venku, bych možná krajinářem vůbec nebyl,“ přibližuje svojí inspiraci Michal Rádl.

Vedle samotných obrazů je součástí výstavy také diplomová práce Michala Rádla z roku 97 nazvaná „Mezi akcí a malbou“ je založená na konceptuální přesmyčce - objektem zkoumání je fenomén plenérové malby jako takové. Malba v plenéru je pojata a prezentována jako forma určitého happeningu. V projektu zdokumentoval sám sebe při své práci.

Rádlův kolega, výtvarník Jan Stoss, doplňuje: „Jeho pojetí obrazů je velmi malířsky precizní, je to zobrazivá malba. Vedle toho ale vidíme, že ho lákají i jiné polohy, jako je např. umění akce, což je spojení poměrně zajímavé.“

Michal Rádl je absolventem Akademie výtvarných umění. Vedle klasických technik a krajinomalby absolvoval i intermediální tvorbu u Milana Knížáka.

Výstava potrvá do 29. února 2008.