Světla a stíny Vyšehradu

Praha - Staré purkrabství je prostorem pro multimediální projekt Světla a stíny Vyšehradu, který kombinuje tanec, filmové obrazy a hudbu v konkrétním prostředí místa nasyceného historickou atmosférou. Základní myšlenkou projektu je snaha o propojení historie Vyšehradu se současností.

„Nejedná se o obvyklou taneční inscenaci, která by byla určena jenom úzkému divadelnímu publiku,“ říká organizátor projektu Jakub Matějka. „Snažili jsme se připravit projekt, který osloví návštěvníky Vyšehradu a dá jim pocítit trochu z jeho magické atmosféry,“ dodává.

„Tanečníci mají v projektu úlohu vypravěčů, kteří vyprávějí dějiny Vyšehradu, jako by se děly dnes. Tedy s vědomím souvislostí, prostřednictvím naší zkušenosti a za pomoci současných zážitků i techniky. Nejedná se tedy o žádný dějepis, je to spíše zážitek, který funguje právě v této chvíli,“ přibližuje projekt autor jeho hudby Lukáš Hurník.

Tvůrci projektu upřesňují, že linka příběhu začíná založením hradu a sleduje jeho působení v rámci české historie. Důraz je přitim kladen na atmosféru místa a emoce při jeho vnímání.

Světla a stíny Vyšehradu, 1. premiéra 14. února 2008, choreografie: Lucie Poláčková, autor hudby: Lukáš Hurník, scénář: Jolana Matějková, filmová režie: Tomáš Petráň, kamera: Asen Šopov a Tomáš Petráň, scéna: Jan Tobola, kostýmy: Dana Klimešová.

Hlavní role divadelní části: Markéta Linhartová, Adéla Hájková, Adéla Srncová, Zbyněk Šporc a Václav Jelínek. Ve filmové části projektu účinkují mimo hlavní protagonisty také herecké osobnosti jako například Ljuba Skořepová, Květa Fialová, Lenka Krčková-Vodičková či Miroslav Táborský, Martin Myšička a další.