Opomíjeného malíře Wilhelma Riedela představuje NG

Praha - Sbírka umění 19. století Národní galerie otevřela v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí výstavu obrazů a kreseb Wilhelma Riedela, opomíjeného představitele krajinářského realismu 19. století. Ten se narodil v roce 1832 v Antonínově v severočeských Sudetech ve významné německé sklářské rodině. V hlavním městě se samostatná přehlídka jeho tvorby koná po 80 letech.

Šárka Leubnerová, kurátorka a autorka výstavy, k výtvarníkovi dodává: „Wilhelm Riedel byl rozený krajinář, figurativní malba ho moc nezajímala a ani mu moc nešla. Jako jeden z prvních našich umělců si uvědomil význam francouzské krajinomalby pro další vývoj umění: jeho bezprostřední kontakt s druhou generací barbizonských malířů a transformace jejich podnětů do osobitého, koloristicky neobyčejně bohatého výrazu znamenala pro českou malbu první skutečný dotek s francouzským krajinářským realismem.“

Jeho realistická koncepce, ovlivněná čelnými představiteli barbizonské školy - C. Corotem, Ch. F. Daubignym a J. Duprém, se stala základním rysem jeho tvorby a forma výrazu dosáhla nejvyšších kvalit v uměleckém přetlumočení skutečnosti. Wilhelm Riedel patří vedle K. Purkyně, S. H. Pinkase a V. Barvitia k významné generaci našich realistů, která ve své francouzské orientaci vyrovnala poprvé a naposledy v českém umění krok s uměním Francie.

Do Francie přišel Riedel v roce 1864. Začal pracovat v okolí Barbizonu a své nejlepší práce vytvořil na pobřeží Bretaně a na Normanských ostrovech. Cesta k moři přinesla do jeho tvorby další náměty: nepřístupné pobřeží, bouřlivé moře s majáky nebo rybářské vesnice.

Ve 20. století bylo Riedelovo dílo přesunuto k německému malířství a z českého uměnovědného bádání vyloučeno. Jediným důsledkem bylo, že se jím nezabýval nikdo; pro Čechy byl Němec, pro Němce cizinec. Riedelovou vlastí však byly Čechy, sem se vrátil ve své nemoci, zde měl rodinu a domov. „Je nutné zasadit Riedelovo dílo zpět do českého kontextu dějin umění; právě o to se výstava snaží,“ doplňuje Leubnerová.


Malíř zemřel v Kundraticích na tuberkulózu roku 1876 v pouhých 44 letech. Výstava obrazů a kreseb zapomenutého malíře Wilhelma Riedela potrvá v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí do 31. srpna.