Kompletní dílo F. X. Šaldy k dispozici na internetu

Praha - Dílo publicisty, literárního kritika, prozaika, básníka a dramatika Františka Xavera Šaldy je k dispozici na internetu. Na adrese www.ucl.cas.cz/edicee/ ho spolu s dalšími texty nabízí Ústav pro českou literaturu Akademie věd.

Edice E zpřístupňuje všech 21 dosud vydaných svazků Souboru díla F. X. Šaldy. V digitální podobě se tak čtenářům dostává jeden ze zásadních edičních projektů Ústavu pro českou literaturu, který na sklonku 40. let 20. století vznikl na půdě Společnosti F. X. Šaldy a jehož zatím poslední svazek vyšel v roce 1997 v nakladatelství Torst. 

Soubor obsahuje i 12 svazků Kritických projevů z let 1892 až 1928. V posledním svazku Kritických projevů čtenář nalezne na stranách 391 až 449 rejstřík osob ke všem nebeletristickým svazkům „Souboru díla F. X. Šaldy“.

F. X. Šalda (1867 až 1937) je považován za zakladatele české moderní kritiky a za nejvýraznějšího a nejoriginálnějšího českého kritika zejména meziválečného období. Byl spoluautorem manifestu České moderny publikovaného v roce 1896. Jako kritik se věnoval literatuře, umění, kultuře i politice.

Na stránkách Edice E je k dispozici také antologie Z dějin českého myšlení o literatuře. Ta je součástí komplexního projektu Dějiny české literatury 1945-1989 a jejím hlavním úkolem je umožnit přístup k některým významným, původně většinou jen časopisecky publikovaným textům, na něž se odvolávají autoři příslušných kapitol připravovaných Dějin.

Všechny čtyři svazky (1945-1948; 1948-1958; 1958-1969; 1970-1989) byly vydány knižně v letech 2001-2005. Antologii uspořádal Michal Přibáň, na přípravě jednotlivých svazků dále spolupracovaly Kateřina Bláhová, Jarmila Vojtová a Alena Přibáňová, autory závěrečných rozsáhlých studií jsou Petr Šámal a Kateřina Bláhová.