ČT vyhlásila soutěž pro studenty o nejlepší scénář k TV filmu

Praha - Česká televize vyhlásila třetí ročník soutěže nazvané První dobrá pro studenty pěti českých filmových škol o nejlepší scénář půlhodinového hraného televizního filmu. ČT tak mimo jiné hledá talentované tvůrce, s nimiž by mohla v budoucnu spolupracovat. K tomuto způsobu navazování kontaktu s budoucími autory přistoupila i komerční Nova, která dosud uspořádala tři ročníky Noci filmových nadějí.

Soutěž První dobrá vyhlásilo Centrum dramatické, divadelní a hudební tvorby České televize. „Tak jako v předešlých ročnících, také v tomto roce by ČT některou z vítězných povídek chtěla realizovat a zařadit do svých programových plánů,“ sdělil mluvčí ČT Ladislav Šticha.

Do soutěže se může přihlásit každý řádný student Filmové a televizní fakulty AMU, Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, Soukromé vyšší odborné školy filmové v Písku, Vyšší odborné školy filmové ve Zlíně a Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Literární scénář třicetiminutového hraného filmu musí soutěžící zaslat do 15. dubna ve třech vyhotoveních, s kontaktní adresou a vlastnoručním podpisem, vyjadřujícím souhlas se statutem soutěže, na adresu: Česká televize, Centrum dramatické, divadelní a hudební tvorby, Kavčí Hory, 140 70 - Praha 4, s označením První dobrá. Výsledky soutěže budou vyhlášeny do konce května 2008.

Z předchozích dvou ročníků byla na konci minulého roku zfilmována vítězná povídka Kariny Hill Polibek na cestu v režii Zuzany Zemanové. Letos na podzim vznikne film podle povídky vítěze prvního ročníku Eugena Lišky Daleko do Nashvillu v režii Tomáše Bařiny.