Sklo na rozloučenou

Praha - Broušené, ryté a malované sklo klasického i experimentálního designu představuje osmidenní výstava s názvem Sklo na rozloučenou. Svou poslední expozici uspořádal rakouský sklář a designér Peter Rath, který se v květnu chystá ukončit profesionální dráhu.

Návštěvníci zhlédnou kupříkladu šálek Liquid Skin ze sbírek newyorského Muzea moderního umění a misku Shipibo s dekorem inspirovaným uměním peruánských indiánů, kterou Rath vyrábí pro pařížskou módní značku Christian Dior. Představuje i své speciální zakázky, například sklo foukané do formy tzv. románskou technikou, které vytvořil jako reprodukci na objednávku pro největší sklářské muzeum na světě v americkém Corningu.

Vystavena je i vzácná reprodukce skleněného ramenného lustru, jehož originální verze pochází z poloviny 18. století z okolí Kamenického Šenova. Výstava seznamuje i s tvorbou Rathových spolupracovníků z českých sklářských dílen Jiřího Netíka, Jaroslavy Votrubové, Petra Bílka a s prací nadějného rytce Petra Nesvatby.

Petr Rath pochází ze známé vídeňské sklářské dynastie Lobmeyrů, jejíž historie sahá až do roku 1823. Do Kamenického Šenova se vrátil po roce 1990, aby navázal na tradici českých sklářských mistrů, která podle něho v Čechách upadá. Založil Evropskou společnost Sklo a světlo a je spolupořadatelem trienále Mezinárodních sympozií rytého skla. Loni mu udělil ministr kultury Václav Jehlička medaili Artis bohemie amicis za podporu českého umění v zahraničí.

Svoji padesátiletou profesionální dráhu chce Rath završit na počátku května cestou z Kamenického Šenova do Vídně, kterou bude absolvovat po vzoru průkopníka sklářství Georga Kreybicha (1683) pěšky s trakařem naloženým sklem.

Expozice Sklo na rozloučenou je otevřena od 12. do 19. března v Rytířském sále Maltézského paláce na Malé Straně.