V soutěži Alfréda Radoka prý byla porušena pravidla

Praha - V letošním ročníku soutěže dramatických textů o Cenu Alfréda Radoka údajně byla závažně porušena pravidla. Anonymita účastníků dramatické soutěže nebyla zachována před porotou ani před veřejností, proto by prý měla být soutěž zrušena. V otevřeném dopise k tomu ve středu garantku soutěže Jitku Sloupovou z agentury Aura-Pont vyzval představitel umělecké skupiny D.U.S.N.O. Erik Brandejs.

Sloupová se za únik jmen omluvila, jednalo se prý o nedopatření. Anonymita příspěvků před porotou zůstala podle ní zachována. „Agentura Aura-Pont proto nevidí důvod ke zrušení letošní soutěže,“ prohlásila. 

Dramatická soutěž Cen Alfréda Radoka je vyhlašována každoročně od roku 1992 Nadačním fondem Cen Alfréda Radoka a agenturou Aura-Pont. V letech 1992-1999 byla udělována jako Cena Nadace Alfréda Radoka. Jedná se o anonymní soutěž, do které mohou přihlásit své divadelní hry všichni autoři píšící česky nebo slovensky. Podmínkou je, aby hra nebyla zveřejněna ani uvedena do vyhlášení výsledků probíhajícího ročníku soutěže. Hry posuzuje pětičlenná porota jmenovaná Nadačním fondem Cen Alfréda Radoka.  

Letos přišlo 55 textů, zhruba o tři desítky méně než v minulých ročnících. Dva členové poroty vybrali 11 finalistů, mezi nimiž kompletní jury rozhodne o držitelích první až třetí ceny. Ty by měl osobně předat Václav Havel.

Podle Brandejse poskytla agentura jména mnohých účastníků předem na www.cenyradoka.cz. Při otevření soutěžních textů nejsou sice uvedena jména autorů přímo u názvů her, ale v detailnějších informacích se pak dají nalézt. Sloupová uvedla, že pokud by se k porotě nějaké jméno dostalo, příspěvek autora by byl ze soutěže stažen. V jednom případě skutečně jméno uniklo. Bylo to cizím zaviněním. Autor po upozornění sám příspěvek ze soutěže stáhl.

Mluvčí skupiny D.U.S.N.O. rovněž žádá, aby v případě, že soutěž nebude zrušena, byla stanovena pravidla, která určí, co konkrétně a jakým způsobem porota na původních hrách hodnotí. Porota by se měla podle něj jmenovitě vyjádřit ke všem textům. Brandejs kritizuje i to, že se soutěže účastní slovenští autoři.

K úpravě pravidel Sloupová uvedla, že složení poroty bude jako vždy zveřejněno po skončení soutěže. V jejím průběhu není prakticky možné, aby se všichni porotci vyjadřovali ke všem soutěžním textům. „Porota se ve svém úsudku řídí uměleckým citem a odbornou zkušeností,“ zdůraznila. Protestu proti účasti slovenských autorů podle svých slov nerozumí. Do soutěže vnášejí prvek konkurence a rozšiřují obzory dramatické poetiky v českém divadelním prostoru, zhodnotila přínos slovenských autorů Sloupová.

Nadační fond Cen Alfréda Radoka předá ceny dramatikům i vítězům v osmi tradičních kategoriích 16. března v Divadle Kolowrat.