Rudolfinum představuje Uncertain States of America

Praha - Možnost srovnat české i evropské umění prezentované v našich galeriích se zámořským nabízí výstava, která dnes pod názvem "Uncertain States of America / Americké umění 3. tisíciletí" začíná v Rudolfinu. Speciální kurátorský projekt představuje 42 mladých umělců ze všech částí USA, tedy nejen ze známých center na východním pobřeží.

Výstava měla premiéru v říjnu 2005 ve švédském Astrup Fearnley Museum of Modern Art Oslo, poté navštívila Island, USA, Dánsko, Velkou Británii a po skončení pražské části se chystá do Pekingu. Expozice se pokaždé mění, původně nebyla plánována jako putovní a jak říká Daniel Birnbaum, není prefabrikátem, ale vždy se přizpůsobuje výstavním prostorům; pražské zastavení je podle kurátorů díky okázalým prostorům Rudolfina zatím nejrozsáhlejší a nejpůsobivější.

Ředitel pražské galerie Petr Nedoma podotýká, že příprava výstavy, která ukazuje díky vytrvalé práci kurátorů „smetanu“ současného amerického výtvarného dění, probíhala velmi hladce a expozice je výjimečná také tím, že uvádí umělce narozené většinou v 70. letech, tedy ty, kteří mají minulost i budoucnost.

Kurátoři během svého „výzkumu“ nalezli několik znaků společných současnému americkému umění: většina umělců je stále ovlivněna Andym Warholem a také americkým malířem a fotografem Richardem Princem (*1949), zejména v sochařské tvorbě se objevují prvky surrealismu, malba ve své tradiční podobě už není častým médiem, přeměnila se buď v obrazy využívající text nebo v různé formy koláže, autoři se často sdružují do skupin a mají velké znalosti z oblasti filozofie a politiky. Přesto ale podle Birnbauma i Obrista odpověď na otázku „Co je současné umerické umění“ musí každý návštěvník hledat sám.

Výstava, na které si návštěvníci mohou prohlédnout například temný Voodo sál, středometrážní fiktivní dokumentární film a sochy a malby pracující s neviditelností, potrvá do 24. února 2008. Její součástí je bohatý doprovodný a edukační program zahrnující komentované prohlídky, přednášky kurátorů Daniela Birnbauma a H. U. Obrista, seminář pro pedagogy, koncerty a projekci filmu Soft Materials.