ČT dnes nabídne Vachkův dokument o Pražském jaru

Praha - V roce 1968 nabídli Karel Vachek a jeho spolupracovníci - kameraman Jozef Ort-Šnep, zvukař Zbyněk Mader, střihačka Jiřina Skalská a dramaturg Václav Borovička - divákům v kinech zcela neobvyklý pohled do zákulisí Pražského jara. Na svou dobu velmi otevřené svědectví Spřízněni volbou o politické atmosféře a volbě generála Ludvíka Svobody prezidentem uvede dnes v repríze od 23:10 ČT 2.

Spřízněni volbou je jeden z nejvýznamnějších filmových dokumentů o historii Československa. Získal cenu na MFF Karlovy Vary, dvě hlavní ceny na Mezinárodním festivalu krátkých filmů v Oberhausenu, v roce 1990 byl oceněn Zlatou kamerou na festivalu v Berlíně.

„Deset filmovacích dnů s Dubčekem, Šikem, Smrkovským, Goldstückerem, Císařem, Svobodou a s dalšími mezi 15. a 30. březnem 1968. Kamerou Eclair (16mm), spojenou synchronizačním kabelem s magnetofonem Nagra, bylo získáno 6 hodin 20 minut hrubého synchronního záznamu, z něhož byl sestaven obraz čtrnácti dnů, jež předcházely volbě prezidenta Československé socialistické republiky“ - tyto dvě věty jsou součástí úvodních titulků jednoho z nejzajímavějších českých dokumentárních filmů.

Podle autora dokumentu Karla Vachka by se dal film označit jako „smíchový dokument“, protože všichni jeho účastníci byli vlastně k smíchu. „Ovšem protože tak tragicky skončili, vzbuzují v nás zároveň slzy. Všichni byli zděšení, ale když nastane přelomová doba, tak vás její účastníci k sobě pustí. Ta doba trvala půl roku, po roce 1969 všichni zbylí začali kontrolovat svoje pozice a už k sobě nikdo nikoho nepustil,“ přibližuje atmosféru doby Vachek.

Autenticita třiaosmdesátiminutového snímku je i po čtyřiceti letech velmi silná. Historický odstup dává dnes svědectví dokumentaristů z někdejšího Krátkého filmu ještě jinou dimenzi.