Výstava o pospolitosti v německé a české historii

Lidice - Výstava Karel IV. v Braniborsku, která mapuje společnou česko-německou historii, byla doposud k vidění pouze v německém Tangermünde. Nyní se přesunula do Lidic, a je tedy blíž českým návštěvníkům.

Výstava návštěvníky zavede do 14. století, kdy Karel IV. spravoval současně Království české i braniborské území. Císař Karel IV. vytvořil z Tangermünde své oblíbené sídlo a vládl odtud Braniborské marce, kterou získal pro svého nezletilého syna Václava, a také Svaté říši římské. České království a braniborské markrabství byly ve středověku důležitými členy Svaté říše římské. Vládci obou zemí byli kurfiřty a nositeli vysokých čestných úřadů. 
 
„Hlavně chceme ukázat, že pokud nám jde o porozumění mezi oběma národy, které bylo velice pošramoceno za druhé světové války, kořeny sahající až do středověku jsou stále společné. Měli jsme mnoho společných osudů, protože jsme měli společného vládce,“ odkrývá záměr výstavy Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice.
 
Expozice vznikla ve spolupráci s Kruhem přátel česko-německého porozumění, jehož záměrem bylo především upozornit na historické pospolitosti v německé i české historii, na společné politické, kulturní a lidské tradice. „I když jsou již časově velmi vzdáleny, nesmí upadnout do zapomenutí, ježto oba národy musely prodělat v novější historii špatné zkušenosti. Na výstavě jsme představili patnáct informačních panelů, které čerpají z německých archivních materiálů, konkrétně z německých knihoven, kostelů i muzeí,“ upřesňuje spoluautor výstavy Eberhard Kemnitz. Popisky jsou česko-německé a začátkem června poputují z Lidic do lounského muzea.
 
Braniborsko bylo ve své podstatě součástí českého státu déle, než byla Podkarpatská Rus součástí Československa, a jen o něco méně než Slovensko. Braniborsko je území v okolí hlavního města Německa, Berlína. V červnu a červenci 1371 vstoupila česká vojska do Braniborska za účelem jeho připojení k českému státu. Tehdy se ještě nepodařilo Braniborsko připojit, k tomu došlo až o 2 roky později, 2. října 1373. Braniborsko získal Karel IV. od Otty V. der Faule z rodu Wittesbachů za 200 000 zlatých a odstoupením části České Falce. 

Karel IV. v Braniborsku - Památník Lidice 7. 4. - 9. 6. ve výstavní síni Pod Tribunou.