Slavná minulost – slavnější budoucnost Národního muzea

Praha - Podepsáním memoranda ke zklidnění severojižní magistrály se otevírá nová, snad radostnější etapa Národního muzea. Svedením severojižní magistrály do tunelu se propojí Václavské náměstí s muzeem a pěším bulvárem s Vinohradskou třídou.

Budovu Národního muzea a někdejšího Federálního shromáždění pak propojí podzemní tunel, a vytvoří tak jeden návštěvnický a technologický celek. Nabídne tisíce metrů čtverečních moderních expozičních i výstavních prostor, řadu přednáškových a promítacích sálů, zázemí pro školy a práci s dětmi, muzejní obchody, restaurace a kavárny.

„Čekají nás velké úkoly. Věřím, že v roce 2018 při dvousetletém jubileu budou splněny,“ řekl Michal Lukeš, generální ředitel muzea, které obhospodařuje 20 milionů sbírkových předmětů a pět desítek budov, z nichž je dvacet výstavních. V roce 2009 se muzeum vrátí k přírodovědecké problematice se stěžejní výstavou Příběh planety Země. O rok později bude výstavní plán hlavní budovy před rekonstrukcí zakončen výstavou Staré pověsti české, která symbolicky uzavře jednu etapu v dějinách Národního muzea.

Stavební práce spojené s rekonstrukcí začnou v roce 2011, jejich dokončení je plánováno na rok 2015. Ihned po odstěhování Rádia Svobodná Evropa v roce 2009 má muzeu i veřejnosti sloužit také budova někdejšího Federálního shromáždění.