Pražská konzervatoř vstupuje do třetího století existence

Praha – Pražská konzervatoř vznikla před 200 lety jako ústav připravující hudebníky pro šlechtické zámecké orchestry. Dnes je to jedna z nejuznávanějších evropských hudebních škol. Oslavy svého jubilea zahájila koncertem v Rudolfinu.

Oslavy výročí založení mají trvat tři roky, což je dáno historickými okolnostmi: Pražská konzervatoř byla ustavena v roce 1808, avšak vyučovat se na ní začlo právě až po třech letech, tedy 24. dubna 1811. Během té doby sháněli čeští šlechtici, kteří stáli u zrodu instituce, peníze na její provoz. Nynější oslavy mají v roce 2011 skončit nevídanou akcí. „Pražská konzervatoř bude zahajovat Pražské jaro,“ přiblížil ředitel konzervatoře Pavel Trojan.

Slavnosti konané u příležitosti jubilea školy, v níž působili mimo jiné Rafael Kubelík, Bohuslav Martinů či Antonín Dvořák, zahájil slavnostní koncert v Rudolfinu. Kromě studentů či absolventů konzervatoře a jejího symfonického orchestru na něm vystoupil také Kühnův smíšený sbor.

Konzervatoř, u jejíchž přijímacích řízení čekají studenti hodiny na svou příležitost, vzdělává dnes ve svém sídle na pražském Starém Městě zhruba 600 lidí. Na počátku své existence jich bylo kolem čtyřiceti a docházeli ke svým kantorům domů.