Na „požár v kultuře“ upozorní Dny neklidu

Praha - Umělci z různých oborů tzv. neziskové kultury sdružení v Iniciativě pro kulturu vyhlásili Dny neklidu. Třídenní celorepublikovou akcí chtějí vyjádřit nespokojenost s přístupem pražského magistrátu k rozdělování kulturních grantů mezi ziskový a neziskový sektor a s přípravou transformace některých příspěvkových scén. "Dny neklidu by měly začít v neděli 25. května pětihodinovým koncertem na piazettě Národního divadla, na němž vystoupí celá řada hudebníků a také mluvčích, kteří se tak přihlásí k petici Za Prahu kulturní," vysvětluje mluvčí Iniciativy pro kulturu herec Miroslav Táborský.

K protestu proti grantové politice radního pro kulturu Milana Richtra (ODS) a dalším ničivým zásahům radnice do kultury se připojilo i Národní divadlo v Praze (ND). „Po několika měsících jednání jsme stále ve slepé uličce a máme pocit, že jako umělci bychom teď měli využít toho, co umíme, tedy umění. Proto jsme se v tuto chvíli rozhodli protestovat uměním, dělat nejrůznejší happeningy, koncerty,“ říká mluvčí ND Tomáš Staněk.

Petice, kterou už podepsalo téměř 18 tisíc občanů, podle Táborského nebyla pražským magistrátem projednána v souladu se zákonem a předpisy ani s dobrými mravy. Dny neklidu mají vyvrcholit 29. května ráno opět na Mariánském náměstí v Praze před budovou magistrátu.

„Je třeba jednat. Ozvat se. Hlasitěji než kdy dosud. Nejde jen o přežití několika pražských divadel, jak se radnice tváří. Jde o kulturu v celé společnosti. Jde o všechna města v České republice,“ píše se v prohlášení, nadepsaném „Do ulic! Kultura hoří!“ Podle jeho textu se „všechno počítá“ - symbolické i skutečné stávky, černobílé pásky či stužky na oděvu při vystoupení i na ulici, shromáždění, performance, podpůrné koncerty v galeriích, školách a divadlech, výstavy, videa na internetu, potištěná trička, street art.

Prohlášení upozorňuje na vznikající internetové stránky www.za-prahu-kulturni.cz, kde bude přehled všeho kulturního neklidu v republice a čerstvé informace.

Ministr kultury Václav Jehlička tento týden po setkání s řediteli divadel Archa, Semafor a v Celetné Ondřejem Hrabem, Jiřím Suchým a Jakubem Špalkem slíbil, že udělá vše pro to, aby se vyřešil problém kolem financování pražských divadel a dalších kulturních zařízení. Ministerstvo sice nemá ze zákona pravomoc zasáhnout do kulturní politiky města, může však otevřít jednání či metodicky pomoci při hledání řešení.

"Divadla, o která jde, jsou věcí magistrátu, ale zároveň jsou součástí české divadelní sítě. Proto nás to zajímá… Monitorujeme petice a také víme, že divadla jsou docela na kolenou. Slíbili jsme proto, že v té věci
zkusíme mluvit s kompetentními lidmi z magistrátu, pokusíme se přispět ke zklidnění situace a tomu, aby ta divadla přežila," komentoval to ředitel ministerského odboru umění a knihoven František Zborník.

Složitou situaci nevyjasnila ani krátká diskuse, na které radní Richter posadil 14. května vedle sebe zástupce příspěvkových divadel, divadelních obecně prospěšných organizací a soukromých společností. Jediným konkrétním výsledkem bylo, že kritizovaný grantový systém, který navrhl Richter, má být úpraven, zabývat by se jím měl poradní sbor primátora. Další diskuse se má uskutečnit před zasedáním zastupitelstva, svolaného na 29. května.