Nový zákon decentralizuje památkovou péči, varují odborníci

Praha - Dnes v poledne představí ministerstvo kultury spolu s Národním památkovým ústavem nový památkový zákon. Vedle daňových úlev pro památky je hlavní změnou posílení pravomoci krajů a obcí, které nyní mohou vyhlašovat vlastní kulturní památky. Ty ale státem chráněny nebudou. Odborníci kritizují především decentralizaci památkové ochrany.

Nový zákon zvyšuje počet druhů postihů za špatnou péči o památky. Plánuje zavést nové kategorie památek, více se věnovat památkám UNESCO a během deseti let přehodnotit celý seznam nemovitých památek. Zavádí daňové úlevy pro majitele památkově chráněných domů, pokud budou svá stavení sami opravovat. Zákon také osvobozuje všechny kulturní památky od daně z nemovitosti. Nejvýraznější změnou v právní úpravě chráněných objektů je ale výrazné posílení krajských památkových ústavů na úkor centrálního Národního.

„Vyjma seznamu kulturních památek mají obce možnost vyhlašovat své vlastní kulturní památky. Ty sice nebudou chráněné státem, ale obec může zajistit jejich údržbu, zachování a třeba po čase se chráněnou památkou ve smyslu zapsání stane,“ informoval kunsthistorik Mojmír Horyna, který se na přípravě zákona podílel. Kritici zákona ovšem upozorňují, že obec nemusí mít dostatek peněz památku chránit.

Části odborné veřejnosti vadí přílišná decentralizace památkové péče. „Jestliže nový památkový zákon nezmění dvojkolejnost památkové péče, tak jsme tam, kde jsme byli. Bude to stejně špatný zákon, jako je zákon stavební, a nepřinese nic dobrého,“ varoval architekt Roman Koucký. Komise, která zákon připravila, ale argumentuje, že kraje mají silné pravomoci již dávno.

Spory se vedou i o moderní architekturu. Zákon se vzdává ochrany na stavby žijících autorů, podle ministerstva kultury je má zaštítit autorský zákon. Oponenti v tomto kroku však vidí nepochopení. „Problém památkové péče je, že je nastavena staromilsky, takže nerozumí moderní architektuře a nepozná, co je v současnosti kvalitní architektura. Hlavní problém je, že neumožňuje vznik té nové architektury,“ upozornil Koucký.

Nový zákon má nahradit mnohokrát novelizovanou normu z roku 1987 a lépe odpovídat současné situaci. Ministr kultury Václav Jehlička by chtěl zákon po schválení vládou předložit parlamentu do 31. března 2009.