Šumava – Böhmerwald / Alfred Kubin - Josef Váchal

Passau - V Museum moderner Kunst / Stiftung Wörlen Passau je možné ještě do 1. června navštívit výstavu, která představuje tvorbu dvou významných osobností výtvarného umění: rakouského grafika, spisovatele a ilustrátora Alfreda Kubina (1877-1959) a českého malíře, grafika, dřevorytce a spisovatele Josefa Váchala (1884-1969).

 

V životě i díle obou umělců lze nalézt mnoho paralel a rezonancí. Oba patřili k originálním solitérům tvořícím sice v kontextu dobových výtvarných proudů, ale přesto si jdoucím svou osobitou a osamocenou cestou. Jejich tvorba čerpala z podobných zdrojů, bohaté obraznosti, fantastiky, romantiky, světa snů, mystiky a vizí. Vidění světa obou umělců bylo svérázné, tíhlo k satirické nadsázce, ale zároveň bylo velice vážné a hluboké. Oba milovali Šumavu, která jim osobně zasáhla do života i tvorby. Byla to krajina blízká jejich srdci, byla to krajina jejich duše. Inspirovala je a měla vliv i na jejich další tvorbu, která se Šumavou zdánlivě nesouvisí.

Těžiště výstavy tvoří právě Kubinovy a Váchalovy práce věnované Šumavě. Kubin vytvořil v roce 1930 cyklus litografií „Stilzel“, v roce 1935 dokončil cyklus litografií „Fantazie na Šumavě“. Se Šumavou jsou spjaty i další jeho kresby a litografie. Váchal napsal a ilustroval v roce 1929 knihu „Očarovaná Šumava“, v roce 1931 vydal svou knihu textů a dřevorytů Šumava umírající a romantická, v roce 1933 knihu textů a dřevorytů „Christian Heinrich Spiess“. Stejně jako Kubin se vracel k námětu Šumavy řadou prací i v následujících letech. Kubin se s Váchalem osobně nikdy nesetkali, ale věděli o sobě a cenili si navzájem svých prací, i když to bohužel byla znalost jen torzovitá.

Památník národního písemnictví je spolupořadatelem výstavy spolu s Muzeem moderního umění v Pasově, Muzeem Šumavy v Sušici, Nakladatelstvím Paseka v Praze, Unií pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí v Praze a sdružením Herzinia v Sušici. Výtvarná díla Josefa Váchala pro výstavu zapůjčily Muzeum Šumavy v Sušici a Památník národního písemnictví v Praze.

Výstava se koná pod záštitou prezidenta Václava Havla a senátorky Parlamentu ČR Jiřiny Rippelové a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Kurátorkou výstavy za českou stranu je pracovnice Památníku národního písemnictví Mgr. Hana Klínková.

Na výstavě byl představen reprint Váchalovy knihy Šumava umírající a romantická, kterou před nedávnem vydalo nakladatelství Paseka v Praze.