Gutenbergovy bible vystaveny v New Yorku

New York - Originální výtisky knih Johanna Gutenberga si v současnosti mohou prohlédnout obyvatelé a návštěvníci New Yorku. V Morganově knihovně budou do 28. září k vidění tři výtisky bible z roku 1455. Podle historiků Gutenberg vytiskl 120 až 135 těchto biblí, z nich se dodnes dochovalo 36 papírových a 12 pergamenových úplných výtisků a množství zlomků.

„Gutenbergova bible je nejdůležitější tištěnou knihou západní civilizace. Sběratelé a instituce celá léta usilují, aby nějakou získali. Morganova knihovna je jedinou, která má tři výtisky na jednom místě,“ chlubí se kurátor knihovny John Bidwell.

Nejstarším datovaným tiskem Johanna Gutenberga je jednolistový kalendář z roku 1448. O nejstarších prvotiscích je vedeno mnoho sporů, protože se často dochovaly pouze v torzech a jejich datování je velmi obtížné. Po roce 1450 začal Gutenberg pracovat na svém nejznámějším díle, tištěné bibli.

Před Gutenbergem byl v Evropě rozšířen pouze blokový tisk, kdy se celá stránka kompletně odlila či vyřezala ze dřeva, a pak vytiskla. Pro každý tisk musela být tedy vytvořena zvláštní deska, což bylo velmi nákladné. Gutenberg přišel s myšlenkou sestavit stranu z jednotlivých znaků, která se dala opětovně přeskupit a znovu použít. To tisk podstatně zefektivnilo a urychlilo.

Gutenbergův vynález umožnil tisknout množství celých knih ve značných sériích, zatímco dříve byly tištěny pouze části knih. Vynález tisku pomocí pohyblivých liter způsobil v Evropě informační explozi.

Tisk bible byl nejslavnějším Gutenbergovým podnikem. Dvousloupcový text napodoboval rozvržení i písmo rukopisů. „Gutenberg chápal problémy a potřeby designu a dokázal rozvrhnout text bible tak, že je pro čtenáře velice přehledná. Kromě černé tiskl i červeně, i když to bylo složitější, a vynechával místa na iluminace a iniciály,“ oceňuje práci mohučského rodáka Bidwell. Ilustrace a iniciály doplnil po dokončení tisku iluminátor.