Nezaměnitelná úloha kultury v roce 1968

Praha - Literární akademie v rámci "osmičkových" akcí pořádá v Městské knihovně mezinárodní konferenci na téma Pražské jaro 1968 jako významný kulturní a mediální fenomén. V letošním roce jsou připomínána různá důležitá výročí, především politického a společenského charakteru, jejichž letopočet byl zakončen číslem osm. Podle organizátorů konference je však zapotřebí vyzdvihnout významný podíl kulturní sféry zejména v roce 1968.

Od 20. do 22. května v Městské knihovně vystoupí 50 hostů z řad spisovatelů, divadelních i filmových teoretiků a kritiků, jakož i tehdy aktivních umělců ze všech uměleckých sfér domácích i zahraničních.

Účast na konferenci za českou stranu přislíbili například Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Milan Uhde, Miloš Horanský, Pavel Verner, Edgar Dutka, Eva Kantůrková, Vlastimil Venclík, Jiří Dědeček, Drahomíra Vihanová, Vladimír Justl, Martin Štoll či Jaromír Kallista.

Vedle referátů o literatuře, filmu a médiích té doby se budou příspěvky na konferenci zabývat celými kulturními odvětvími, například animovaným a dokumentárním filmem, knižním trhem, tvorbou českých písničkářů nebo filmovou a televizní kritikou a jejich tehdejším významem.

Obzvlášť cenná budou podle pořadatelů konkrétní svědectví o úloze Svazu československých spisovatelů, Armádního filmu, časopisu Film a doba, Literárních novin, Violy, o proměně česko-ruských a česko-polských vztahů. Zajímavý jistě bude i rozbor událostí, jako byl spor Milana Kundery a Václava Havla o českou otázku nebo nástup Alexandra Dubčeka a Ludvíka Svobody do funkcí v českém tisku.

Nejčastějším tématem, které se bude prolínat většinou přednesených referátů a vzpomínek, bude téma cenzury, procesů manipulace a propagandy a také hrozba umělecké a lidské likvidace.