AMU otevřela GAMU

Praha - Akademie múzických umění (AMU) dnes představuje svoji novou galerii. Pod názvem GAMU byla otevřena v pražském Hartigovském paláci na Malostranském náměstí, kde sídlí hudební fakulta školy. V galerii budou svoji práci prezentovat především studenti filmové fakulty, ale i zbylých dvou, divadelní a hudební. Výstavní prostory budou k dispozici i studentům jiných vysokých uměleckých škol.

Tématem zahajující výstavy nazvané Game (hra) je právě hra jako jeden z klíčových principů tvorby. Svými díly jsou na výstavě zastoupeni studenti všech ročníků Katedry fotografie FAMU. Nemanipulované barevné i černobílé fotografie ukazují Martin Vosáhlo, Jáchym Kliment, Ladislav Babuščák, Vladimír Šigut, Kateřina Držková a Daniela Matějková. Počítačově upravené práce vystavují Martin Mlynarič, Tereza Příhodová a Katarina Smiková. Videa vytvořili Vojtěch Fröhlich, Jáchym Kliment a Kateřina Držková.

Nová galerie, umístěná v nově zrekonstruovaném parteru Hartigovského paláce, bude otevřena denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00.

AMU vznikla po druhé světové válce, byla zřízena jedním z Benešových dekretů z roku 1945. Hudební i divadelní vzdělávání mělo v Čechách tradici, film však něco podobného postrádal; po osvobození nakonec vznikla jedna škola se třemi fakultami. Tento model přetrval celá desetiletí.

Dnes jsou mezi jednotlivými fakultami poněkud rozdílné názory na koncepci školy. Projevily se především při volbě rektora a v době po ní. Ivo Mathé, kandidát FAMU a DAMU, v listopadu rozdílem jednoho hlasu volbu vyhrál nad Jiřím Hlaváčem nominovaným HAMU. Akademický senát však došel k závěru, že dva z 15 jeho členů neměli v době hlasování platný mandát. Až nyní ale senát volby anuloval a vyhlásil nové na 8. října.

Senát doplnili noví členové z FAMU, hudební fakulta ani přes opakované výzvy své kolegy nenominovala. Škola nemá voleného rektora od počátku února, kdy skončilo funkční období Mathému. Podle informací ze školy stojí za průtahy HAMU, která by ráda viděla v čele školy svého kandidáta, bývalého děkana této fakulty.