Spor o autorská práva filharmoniků graduje

Praha - Ministerstvo kultury se přiklonilo na stranu ředitele České filharmonie (ČF) Václava Riedlbaucha, s nímž se orchestr dohaduje o podobě smlouvy o autorských právech k nahrávkám. Spor však zůstává stále nevyřešený.

„Vedení filharmonie a orchestr budou v příštích dnech opět pokračovat v jednáních a hledat přijatelná východiska,“ řekl Riedlbauch. Zatím se také nerozhodlo, zda se budou či nebudou pořizovat nahrávky z prestižních koncertů festivalů Pražské jaro a Smetanova Litomyšl.

„Bylo by to poprvé od roku 1946, kdy bychom neměli záznam z některého z koncertů Pražského jara. Archiv Českého rozhlasu je jakási interpretační paměť národa a skutečně to nyní vypadá tak, že v roce 2008 tam bude prázdné místo,“ říká ředitel rozhlasové stanice ČRo 3 - Vltava Lukáš Hurník.

Hurník dále uvedl, že ve sporu nejde jenom o peníze, ale že filharmonici chtějí mít především větší vliv na další použití nahrávek jejich špičkových výkonů. Hráči mají oprávněné obavy, aby se jejich výkon neobjevil například na nějakém levném CD, čímž by mohlo dojít k devalvaci jejich práce. 

Ředitel ministerského odboru umění a knihoven František Zborník nechce zasahovat do kompetencí ředitelů příspěvkových organizací, ale je přesvědčený, že Riedlbauch postupuje správně. Jak uvedl v dopise umělecké radě ČF, postup Riedlbaucha je v souladu nejen s představami ministerstva o řízení organizace, ale i se stávající legislativou.

Dohady vyvolala dva roky stará novela autorského zákona. Zatímco dříve autorská práva k nahrávkám patřila hudebníkům, kteří je poskytovali k dalšímu užití, nyní jsou majetkem filharmonie. Několikaměsíční neúspěšná jednání dokonce před třemi týdny vyústila žádostí filharmoniků o Riedlbauchovo odvolání a sepsáním petice, již podepsalo více než 100 členů souboru. Další petice ale o několik dnů později vznikla na Riedlbauchovu podporu a na kulturním webovém portálu A tempo Revue ji podepsalo několik desítek lidí včetně hudebních osobností.

„Podle novely autorského zákona, jestliže zaměstnanec, kterým členové filharmonie jsou, vytvoří dílo v rámci svých pracovních povinností, potom majetková práva vykonává na svůj účet a svým jménem zaměstnavatel. Ale spor vznikl proto, že zákon umožňuje i variantu jiné dohody, která ovšem zatím nenastala,“ upřesňuje legislativní komplikace právnička Dagmar Raupachová.

Na Pražském jaru vystoupí čeští filharmonici 21. května s rakouským dirigentem Christianem Armingem a 30. května s dirigentem Mácalem a významnými sólisty. Na Smetanově Litomyšli, jejíž jubilejní 50. ročník začne 18. června, má ČF přednést s dirigentem Liborem Peškem Smetanovu Mou vlast. Koncert by měl být navíc vysílán do Eurorádia sítě EBU, které sdružuje veřejnoprávní rozhlasové stanice několika evropských zemích.

Filharmonie v současné době pořizuje nahrávky pouze pro japonskou společnost Octavia Records a ředitel Riedlbauch si není jist, zda se do konce letošní sezony budou realizovat i další projekty. „Není to otázka toho, zda je to Pražské jaro nebo Litomyšl, jedná se o otázku autorských práv. Dokud se problém nevyřeší, přestali jsme zaznamenávat jak pro televizi, tak pro rozhlas,“ tvrdí Brožková.

Situace v ČF není také jednoduchá proto, že je orchestr od září loňského roku bez šéfdirigenta a na dalšího, kterým bude dvaasedmdesátiletý Izraelec Elijahu Inbal, bude muset čekat ještě dva roky. „Orchestr bez šéfdirigenta je velmi zranitelný a pokud se ocitne v rukou úředníků, není to dobré. Kdyby tady byla umělecká osobnost, která by nás podržela, jsem přesvědčena, že by spory ohledně smlouvy nenastaly,“ dodává Brožková.