Expozice Příběhu korunovací na Pražském hradě se dnes rozšířila

Praha - O nové přírůstky se rozrostla stálá sbírka Pražského hradu Příběh korunovací. Doposud byla součástí této části expozice především dokumentace toho, jak vypadaly korunovace panovníků Přemyslovců, Lucemburků a Jagelonců na našem území ve středověku. Pražský hrad nabízí nově období novověku, kdy na trůn usedli Habsburkové. Celkem přibylo třináct nových výstavních předmětů, z nichž nejzajímavější je originál korunovačního křesla.

Plán rozšířit expozici existoval již od počátku přípravy Příběhu Pražského hradu. Záměrem bylo chronologicky představit nejdůležitější státnické ceremonie, které se na Pražském hradě odehrávaly, společně s památkami v logickém celku vztahujícím se k dané době. Proto byly nejdříve vystaveny středověké korunovace, nyní následují novověké korunovace, které si kladou za cíl vrátit Habsburky do povědomí české veřejnosti.

„Poslední etapou bude Příběh korunovací III., který by měl navázat na korunovace po roce 1792 a zejména se soustředit na poslední slavnou korunovaci Ferdinanda V.,“ sdělila vedoucí oddělení kultury Správy Pražského hradu Kateřina Horníčková.

Originál korunovačního křesla uvidí návštěvníci vůbec poprvé. Trůn byl ve sbírkách Pražského hradu, ale na jeho účel se v průběhu doby zapomnělo. I když křeslo dnes vypadá poněkud nevzhledně, mělo původně krásný volně ložený potah, který se ale nedochoval, což pracovníci sbírek původně nevěděli.

„Při studiu nábytku v souvislosti s výstavou, která se konala na Pražském hradě před dvěma lety, jsme navštívili vídeňský depozitář nábytku, kde jsme našli úplně shodné křeslo, ale s původním, zlatou nití vytkávaným potahem. Podle archivních zpráv bylo vídeňské křeslo určeno jako korunovační. Poté se nám podařilo dohledat jednu rytinu z korunovace Ferdinanda V., kde je toto křeslo před oltářem v katedrále svatého Víta a poblíž něj stojí panovník, čímž byl dán jeho účel,“ vylíčila celý proces archeoložka Milena Bravermanová. Korunovační stolec byl zhotoven koncem 18. století ve Vídni. Trůn je skládací, a tak byl převážen tam, kde Habsburkové absolvovali nějaké ceremonie.

Expozice kromě vzácného trůnu obsahuje kopie korunovačních klenotů, korunovační plášť a s tím související upomínky na korunovace, jako je výzdoba katedrály, pamětní medaile a další obrazový materiál.
Obraz korunovace
Obraz korunovace