Monumentální krásu varhanní hudby nabízí festival Free Organ World – Pražské varhany

Praha - V roce 2002 varhaník Pavel Černý inicioval vznik nového mezinárodního varhanního festivalu, který se letos koná již pošesté. Každoročně přijímají pozvání renomovaní varhaníci a další hudebníci z různých států. Loni např. koncertoval i Marián Varga ze Slovenska, který představil elektrofonické nástroje v kontrastu s klasickými varhanami v kostele sv. Ludmily v Praze 2. 6. ročník festivalu je pořádán od 10. do 17. června.

„Z mnoha filmů, kde vystupují varhaníci, by se dalo usuzovat, že to jsou podivíni, ale ve skutečnosti tomu tak není. Jsme normální moderní lidé, kteří obdivují krásu historických uměleckých děl a technických památek. Jsou to úžasné nástroje. Naše nadšení bychom rádi přenesli na publikum,“ vyznává se Pavel Černý.

Cílem festivalu je přinést nový pohled na varhanní umění s důrazem na přínos různých evropských kultur, různých hudebních stylů, na historické varhany Prahy a zajímavé, pro koncerty i netradiční prostory. Do loňského roku probíhal projekt na území Prahy 2, která jej vždy finačně podporovala. V roce 2007 se poprvé rozšířil i na území Prahy 3, konkrétně do kostela sv. Rocha na Olšanském náměstí. Organizátoři by chtěli postupně projekt rozšířit i na jiná města v Evropě a ve světě.