Recenze: Karel Maria Chotek - Fotografie

Tak zase tak trochu detektivka! Ještě než se oddáme kouzlu vystavených neznámých děl vnuka nejvyššího purkrabího Království českého, Jana Rudolfa Karla Chotka, vybafne na nás typický stupidní český příběh, tolikrát opakovaný v bezpočtu nuancí s podobným scénářem a začasto truchlivými výsledky.

Chotkovi žili ve dvouzámčí Velké Březno, kde také byly fotografické práce šlechtice Karka Chotka, dnes obecně neznámého jako amatérského rodinného fotografa, uloženy. Po konfiskaci obou zámků v roce 1945 se začala odehrávat typická vývojová a samozřejmě devastující serie změn jejich využívání - po politické škole dětský záchytný domov, posléze armáda, dále pak úplné oholení zámků a rozvážení mobiliáře.

Kufry s fotografiemi se částečně našly v roce 2002 na půdě zámku Líčkov na Žatecku! A protože to stojí za to, jak sami na výstavě uvidíte, je důvod pátrat v řadě archivů a sbírek a samozřejmě zejména ve Vídni a doplněný soubor zařadit posléze tam, kam patří - mezi velmi zajímavé umělecké dokumenty mapující nejen vývoj fotografie od jejích počátků, ale také život české a rakouské aristokracie v důležitém období přelomu devatenáctého a dvacátého století. 

Ve svých vrcholech, a výstava nám nabízí i některé opravdové skvosty (Pohled na Valtířov, Dívka v sadu, V Holandsku na pláži), slibuje soubor děl i opravdové mistrovství v žánru náladových krajinných záběrů, portrétů i rodinných dokumentů. Záběry z posledních dvaceti let devatenáctého století a z počátku století dvacátého dokumentují také Chotkovu zálibu v tehdy nejmodernějších technologiích. Však v té době vyšly některé jeho fotografie ve fotografických časopisech a byly vystavovány v uměleckých centrech Evropy - samozřejmě ve Vídni, také v Berlíně, Mnichově, Hamburku, dokonce v Londýně.

Intimní prostory pobočky Umělecko-průmyslového muzea, Galerie Josefa Sudka v Úvoze, jsou pro Chotkovu výstavu jako stvořeny, určitá časově-prostorová distance od prostředků hromadné dopravy dávají možnost přípravy vnitřního soustředění na putování časem. Záslužná práce kurátorů Jana Mlčocha a Jana Vacy bude více než odměnou, i tentokrát budete účastníky sdělení, na které se nezapomíná a které naopak, pokud se o fotografii na straně jedné a o život české společnosti na straně druhé vážněji zajímáte, je nenahraditelné.

Galerie Josefa Sudka, Úvoz 24, Praha 1, 5.6. - 31,.8.2008, středa-neděle 11-19 hodin.