Na Mezinárodním bienále grafického designu uspěl i Čech Tomáš Brousil

Brno - Velkou cenu 23. ročníku Mezinárodního bienále grafického designu Brno získala za soubor publikací výtvarnice Kasia Korczaková z Nizozemska. Další ceny putují do Velké Británie, Mexika a Rakouska. Cenu za tvorbu písma získal zástupce České republiky Tomáš Brousil.

Brněnské bienále, které potrvá až do října, odráží výtvarné tendence současného designu z celého světa. Hlavní výstava soutěžních prací je umístěna v Uměleckoprůmyslovém muzeu. K dalším expozicím designu patří všechny paláce Moravské galerie v Brně. 

Předseda poroty Karel Aubrecht o kritériích výběru řekl: „Cílem poroty bylo zachytit ve finálním výběru nejen experimentální a inovativní tvorbu, ale současně klást důraz na výběr kvalitních klasických ukázek současného světového grafického designu.“

Celkem se do výběru dostalo přes 600 exponátů od 143 autorů z 26 zemí. Marta Sylvestrová, jedna z porotkyň a kurátorka hlavní výstavy Bienále Brno 2008, si posteskla: „Z hlediska počtu exponátů nová média stále ještě značně pokulhávají za knihami, časopisy a dalšími periodiky. Z šedesáti sedmi prací, které byly do soutěže v této kategorii přihlášeny, jsme jich vybrali pouze sedm.“

U Korczakové ocenila porota celistvost a vysokou úroveň díla v oblasti grafické úpravy publikací různého charakteru. Hlavní cenu v kategorii knih získal Angus Hyland z Británie. Ocenění za úpravu časopisů a novin obdrželi Mexičané Erick Beltrán a Eduardo Barrera, za digitální média porota ocenila rakouské uskupení Lichtwitz. Designér písma Brousil je tedy jediným oceněným Čechem v hlavních kategoriích.

Porota tentokrát neudělila cenu v kategorii obalů CD, DVD a dalších médií. „Úroveň přihlášených prací nedosáhla kvality odpovídající mezinárodní přehlídce tohoto rozsahu,“ uvedli porotci.

Brněnská přehlídka se koná pravidelně od roku 1963 a podle představitelů Moravské galerie patří k nejvýznamnějším a nejstarším bienále v oboru. Předloni se držiteli velké ceny stali Portugalci Artur Rebelo a Liza Ramalhová.

Aktuální bienále, které potrvá ode dneška do 19. října, je věnováno především ilustracím a písmu v knihách, časopisech, novinách a digitálních médiích. Toto téma se na bienále pravidelně střídá se zaměřením na plakát, firemní, informační a reklamní grafiku.