Nový kulturní atlas pro handicapované si všímá podstatných detailů

Praha - Magistrát hlavního města vydal atlas pražských památek pro tělesně postižené. Publikace podrobně informuje o míře přístupnosti historických míst nejen pro handicapované z Česka, ale i pro zahraniční návštěvníky - česko-anglický atlas obsahuje i osmijazyčnou legendu. Zájemci se v atlasu dostupném zdarma dozvědí, s jakou dopomocí je daný objekt přístupný a jaké nabízí zázemí včetně parkovacích míst nebo linek MHD. Hlavním iniciátorem jeho vzniku je Pražská organizace vozíčkářů.

Atlas má dvě části. V první zájemci naleznou podrobnou mapu a čtyři doporučené turistické trasy. Mapa se zaměřuje především na historické centrum Prahy a pomocí piktogramů vysvětluje, která místa jsou handicapovaným plně přístupná, která s pomocí jiné osoby a kam se nedostanou vůbec. V mapě jsou rovněž zakreslena parkovací místa pro vozíčkáře, bezbariérové toalety nebo trasy linek městské dopravy, na kterých jezdí nízkopodlažní vozidla.

Druhá část atlasu obsahuje seznam objektů v Pražské památkové rezervaci a jejich přístupnost. „U památek jsme zkoumali zdánlivé detaily, které jsou ale pro osoby s pohybovým omezením klíčové,“ říká Milada Burčíková z Pražské organizace vozíčkářů. Zájemci naleznou informace o šíři dveří, nerovných chodnících či přístupových rampách a výtazích.

Publikace vyšla v nákladu 2 tisíce kusů a bude k dispozici v centrech Czech Tourismu, v informačních centrech magistrátu, v informačních centrech Pražské informační služby a v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů v Benediktské ulici 6.