Výstavu o Expu 58 doprovází rozsáhlý katalog

Praha - Měsíc po otevření patří výstava Bruselský sen v Galerii hlavního města Prahy k nejoblíbenějším výstavním akcím. Teď ji doplňuje ještě rozsáhlá stejnojmenná monografie mapující československou účast na Expu 58. Na jejím vzniku se podílel tým dvanácti autorů a kniha o čtyřech stech stranách se šesti sty reprodukcemi je podle nakladatele i důležitou příručkou ke kulturním dějinám první poloviny 60. let.

Publikace je rozdělena na dvě části. První se věnuje širším souvislostem Expo 58, přibližuje situaci v Evropě a v Československu druhé poloviny 50. let, politické klima a realitu běžného života. Představuje obecně architekturu na bruselském Expu i architektonické řešení československého pavilonu. Další statě přibližují specifika jednotlivých expozic pavilonu - textilu, skla, porcelánu a keramiky, grafického designu, průmyslového designu a multimediálních programů.

„V publikaci najdeme to, co je na výstavě, a řekla bych, že ještě mnohé další. Je to faktograficky roztříděno. Dozvíme se tady více o okolnostech přípravy Expa, o oceňování, o výjezdech československých občanů do Bruselu,“ přibližuje knihu kurátorka výstavy Bruselský sen Daniela Kramerová.

„Ve druhé části publikace je představen obdobným způsobem fenomén bruselského stylu - tedy proměny životního stylu a proměny designu, které po Bruselu přicházejí a ovládají naši scénu na přelomu 50. a 60. let,“ doplňuje druhá kurátorka Vanda Skálová.  

Oborové stati druhé části se věnují jednotlivým odvětvím užitého umění a dopadu úspěchu československé expozice na bruselském Expu v praxi. Představují program oficiální státní podpory, které se spotřebnímu průmyslu na konci 50. let dostalo. Důležitým tématem je vztah velkovýroby a pružnější družstevní a komunální výroby a inovativních výrobních programů.

Mezi autory katalogu jsou přední historici umění a znalci dobové architektury i designu. Publikace představuje samotnou výstavu Expo 58 v Bruselu, ale i následnou stylovou vlnu, která je označována v československém kontextu jako „Brusel“ či „bruselský styl“. Knihu vydalo nakladatelství Arbor vitae a stojí 1 490 korun.

Výstava Bruselský sen se koná od poloviny května v budově Městské knihovny v Praze. Vidělo ji už 12 tisíc lidí. V hlavním městě výstava potrvá do 21. září, poté se přesune do Moravské galerie v Brně, kde bude přístupná od 21. listopadu do 1. března 2009.