Studenti představují svou vizi Prahy budoucnosti

Liberec - Studenti liberecké fakulty architektury vypracovali během předcházejících měsíců vlastní vize ideální podoby některých částí hlavního města České republiky v roce 2080. Při svých návrzích se odvážně vypořádali s nynějšími či budoucími aspekty pražského urbanismu - zakomponování zelených ploch, dopravní přetížení i vytváření nových městských center. S Prahou budoucnosti podle architektů z Liberce se mohou zájemci seznámit v galerii Doubner na Václavském náměstí.

Zástupci všech ročníků Fakulty architektury a umění Technické univerzity Liberec počítali při vytváření návrhů i se stále citelnějším nárůstem zastavovacího prostoru. Proto se v jejich návrzích zřetelně promítá tendence úspory místa na pozemních plochách. Domýšlejí přesun co největšího množství aktivit do podzemí, nebrání se ani využití potenciálu výškových budov. „V budoucnosti budeme nuceni řešit tento problém, ať už z důvodu klimatických či z důvodu nedostatku místa,“ vyjádřil se urbanista Vít Řezáč.

Budoucí architekti si jsou vědomi nutnosti zachování přírodní zeleně. Trendem jsou polyfunkční budovy v těsném a citlivém spojení s okolní přírodou. Mezi nápady studentů patří také obří sportoviště s lyžařskou sjezdovkou i umělým mořem, kompletně vsazené do podzemí. Podobný areál by mohl vyrůst například na pražském Střížkově.

Výrazná proměna by v případě budoucí realizace studentských návrhů čekala většinu důležitých míst v centru Prahy. Mladí vystavovatelé se nebrání ani nápadu futuristických domů s možností přepravy na vesmírné stanice. Kreativní výtvory mladých architektů lze obdivovat v prostoru galerie v centru Prahy od 17. července.

Vystavené návrhy
Vystavené návrhy