Sbohem Lence Reinerové

Praha  - Ve věku 92 let odešla poslední pražská německy píšící autorka Lenka Reinerová. Poslední rozloučení se uskutečnilo dnes od 12:00 ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích. Popel bude na přání zesnulé uložen na Novém židovském hřbitově v Praze.

Obřadu se kromě příbuzných spisovatelky zúčastnili lidé z literárního i širšího kulturního pražského prostředí i členové pražské židovské obce. Na cestu do Kavárny nad Prahou, o níž autorka psala ve svých knihách a kde se imaginárně scházela s již zesnulými slavnými obyvateli jejího milovaného města, ji provázely věnce a květiny od českého i německého státu, Prahy i mnoha kulturních institucí.

Po smutečním  obřadu zavzpomínali na spisovatelku ve vysílání ČT24 František Černý, germanista, novinář a bývalý velvyslanec ČR v Německu a vydavatel děl Lenky Reinerové Joachim Dvořák. „Kdykoli se někdo Lenky zeptal, jestli se cítí více jako Češka nebo Němka, ona vždy odpovídala, že se cítí jako Pražačka. A já si myslím, že odkaz Reinerové můžeme spatřovat v její snaze, aby Praha byla zase multikulturním městem tak, jako byla za první republiky,“ řekl kromě jiného Černý.

„Ona sama o sobě vždy tvrdila, že je pouhou vypravěčkou, nikoli spisovatelkou. V kontextu české literatury nebude asi zařazena mezi ta největší jména, ale to jak prozařovala svou osobností naši realitu, to je výjimečné a vlastně nejdůležitější,“ upozornil Dvořák.

Lenka Reinerová se narodila v židovské česko-německé rodině Praze v roce 1916, své blízké ztratila v koncentračních táborech, sama byla vězněna za druhé světové války i po ní. Pracovala jako novinářka. Československo opustila roku 1939, kdy před nacismem uprchla do Francie, poté přes Maroko emigrovala do Mexika. Po válce se vrátila do Evropy, žila v Bělehradě a od roku 1948 v Praze. Po návratu z exilu byla na začátku 50. let 15 měsíců vězněna. Také po roce 1968, kdy se veřejně angažovala, nesměla své práce publikovat a živila se jako překladatelka.

Spisovatelka psala svá díla v dialektu němčiny zvaném Prager Deutsch. Ten po katastrofách, jež se ve 20. století přehnaly střední Evropou, téměř vymizel. „Pokud chcete vědět, jak mluvil Franz Kafka, poslouchejte Lenku Reinerovou,“ řekl k tomu jednou podle DPA berlínský nakladatel Klaus Wagenbach.

České překlady jejích knih začaly vycházet až v 90. letech, kdy je začalo vydávat nakladatelství Labyrint. V roce 1999 obdržela jako první nositelka literární ocenění Schillerův prsten za zásluhy o německý jazyk a literaturu. V roce 2001 jí tehdejší prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy.

Podílela se na vybudování Pražského literárního domu autorů německého jazyka. „Paní Reinerová se zasazovala během celého svého života neúnavně o živé literární dění v německém jazyce v Praze. Pražský literární dům autorů německého jazyka byl projektem jejího srdce - její smrt je nám závazkem, abychom jej vedli k úspěchu,“ prohlásil po smrti Lenky Reinerové v Berlíně spolkový ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier.