Karlín Studios present

Praha - V originálním výstavním prostoru Karlín Studios v současné době probíhají dvě výstavy. Pavel Humhal a Tereza Talichová spolu poprvé prezentují projekt, jehož předmětem je spojení psychologizujících portrétů a reklamního jazyka. Druhým vystavujícím je Mexičan Juan Manuel Romeo, jehož kresby a instalace vycházejí z jednoduchých skic každodenního života běžných situací i nenadálých překvapení.

HUMHAL & TALICHOVÁ PRESENT - pod tímto názvem se oba umělci snaží o přenesení psychických pohybů a záznamů do vizuálních znaků a obecné komunikace. Výsledkem by měly být osobnostní profily v banalitě mediální řeči. „Tyto fotografické portréty jsou jakoby výchozím prvkem, který je filtrovaný grafickým designem. Jsou z toho plakáty, které jsou prezentovány ve formě plakátovací plochy. Vlastně cílem je konfrontace a vnímání zdánlivé banality a jednoduchosti v množině. Srovnání jednotlivých portrétů, to je na tom zajímavé,“ přibližuje umělecký záměr Pavel Humbal.

„V průběhu práce na projektu jsme postupovali tak, aby se fotografovanými osobami stali příslušníci různých sociálních skupin, i když jakékoli zobecnění těchto skupin je vždy poněkud determinující. Proto se zde objevují umělci, kamarádi, rodina, bezdomovci, prostitutky, manažeři, modelky,“ dodává autor.

Druhou výstavou v rozlehlém prostoru Karlín Studios, je průkopník instalace v Mexiku Juan Manuel Romeo. Základem jeho děl jsou skici a kresby, které komunikují s překvapivými objekty. Kurátorka výstavy Silvia Arismendi k tomu říká: „Všechny jeho objekty vychází z kreseb a zkoumají hranici mezi kresbou a objektem a vznik napětí mezi různorodým uměleckým jazykem.“

Juan Manuel Romero vystavuje v rámci nového projektu Galería Parásito - galerie, která, jak napovídá její název, nemá svůj vlastní prostor a využívá už existujících galerií. Jejím cílem je představit současné latinskoamerické umění. Svou další zastávku plánuje na září do pražské Meet Faktory, kde představí umělce z Chille, Peru a Mexika.