Obrazy slov vypovídají

Praha - Dvacítku současných českých výtvarníků širokého generačního i názorového spektra spojila netradiční výstava instalovaná až do 31. října v pražském letohrádku Hvězda. Kurátoři Památníku národního písemnictví, kteří projekt pod názvem OBRAZY SLOV připravili, si zadali neobvyklé téma - použití textu a písma ve výtvarném umění.

O tom, že výtvarné umění nejsou jen obrazy a objekty, svědčí skutečnost, že návštěvníky ve skvostných prostorách letohrádku čeká nejedno překvapení. Výstava jim nabízí nejen tradiční techniky, ale i instalace a videoprojekce, nechybí prezentace zvukového záznamu, zastoupeny jsou i počítačové formy grafického projevu.

„Text v nás vyvolává asociace dané samotným významem slova, případně celého textu či naopak fragmentů použitých písmen. Výtvarné dílo jako takové používá daleko širší škálu prostředků, které vycházejí z vnímaných pocitů zobrazení, ať už se jedná o jakoukoliv formu, tvar, použití barev a podobně. Vlastním spojením obou složek se tak vytvářejí nové významové prvky, které se navíc různým způsobem použití akcentují či tvoří další význam výtvarného díla,“ říká jeden z kurátorů výstavy Zdeněk Freisleben.

„Autoři, které jsme do právě probíhající výstavy vybrali, představují různé přístupy k práci s textem, slovem a grafémem. Prolíná se zde umění, design, reklama, najdeme zde významové záměny, slovní hříčky, osobní pocity, odkazy, zamyšlení nad danými situacemi. Často se také sami dostáváme do určité významové pasti. Záměny a obrazové parafráze nás tak často odvádějí od daného základu, který se svou podstatou významově mění,“ dodává Freisleben.

Obrazy slov, vystavující: Václav Bláha, Jiří Černický, Jakub Hošek, Dalibor Chatrný, Jan Chovanec, Jiří Kovanda, Ján Mancuška, Marek Meduna, Petr Písařík, Viktor Pivovarov, Vladimír Skrepl, Jan Smejkal, Václav Stratil, Blanka Svatošová, Tomáš Svoboda, Jan Šerých, Jiří Thýn, Tomáš Vaněk. K nim byla přibrána i desítka studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové - ateliéru Grafický design a nová média.