V Galerii hlavního města Prahy nechce vystavovat ani Filip Černý

Praha – Malíř Filip Černý zrušil připravovanou výstavu, která se měla uskutečnit v Galerii hlavního města Prahy. Stojí za ním i kurátor jeho výstavy Petr Vaňous. Podobně se zachovaly umělkyně Patricia Fexová a Sláva Sobotovičová a kurátorka Vjera Borozanová. Černý s Vaňousem svým postojem odmítají změny, které se v galerii dějí. Pražský magistrát jako zřizovatel galerie odvolal několik jejích dlouholetých kurátorů a plánuje její sloučení s městským muzeem. Fexová, Sobotovičová a Borozanová jsou zase nespokojeny s přístupem vedení radnice k poničené expozici skupiny Guma Guar.

Magistrát se rozhodl kurátory odvolat na základě auditu, které se konají ve všech příspěvkových organizacích města. Jedním z výsledků bylo doporučení propustit destinu ze ze 134 zaměstnanců galerie. Další úspory má podle magistrátu přinést i sloučení galerie s městským muzeem.

„Vzhledem k neočekávaným změnám, ke kterým dochází v Galerii hlavního města Prahy, a především vzhledem k nevyjasněné situaci kolem likvidace stabilního kurátorského týmu odstupuji od výstavy, která měla být zahájena 20. srpna na Staroměstské radnici,“ uvedl Filip Černý. Odvolává se na výpověď kurátorům, což podle něj může vést k odborné a profesní destabilizaci zavedené instituce. Stejně jako někteří další umělci i teoretici se Černý domnívá, že změny povedou k narušení kvality výstavního programu a mohou poznamenat i existenci galerie.

Patricia Fexová a Sláva Sobotovičová spolu s Vjerou Borozanovou se rozhodly od své výstavy odstoupit z mnoha důvodů, avšak především v reakci na postoj galerie ke skupině Guma Guar. Ta vystavovala v galerii předtím a její instalaci kdosi poničil. Galerie hlavního města Prahy i přes výslovné přání skupiny pak již výstavu nechala zavřenou.

Galerie je již mnoho měsíců v nejisté situaci, především kvůli plánovanému záměru sloučit ji s Muzeem hlavního města Prahy. To odborníci odsuzují, obě instituce mají podle nich jiné poslání a náplň činnosti.

Mezi lidmi z galerijního provozu se spekuluje o tom, že úvahy o sloučení obou institucí mají za cíl jediné: vytvořit nový post generálního ředitele, pro který je prý již připraven konkrétní člověk.