Třetí kniha Černá sanitka obsahuje přes 300 pověstí

Praha - Třetí sbírka současných městských legend Černá sanitka: Třikrát a dost obsahuje rekordní počet 327 současných pověstí a fám. Jsou rozděleny do 13 tematických oddílů, dvě zcela nové kapitoly mají názvy Vojna není kojná a Hlavně to zdravíčko. Předchozí díly publikace pražského etnologa a folkloristy Petra Janečka sloužily jako předloha tvůrcům televizního cyklu, který právě vstoupil na obrazovky České televize. 

Zdroj: Černá sanitka Autor: Černá sanitka

Sbírka pověstí s ilustracemi Vojtěcha Šedy, které jsou moderním ekvivalentem starobylých mýtů a legend kolujících v ústním podání obyvatel České republiky, bude podle autora na čas poslední. Nové příběhy zabývající se například tématy UFO, duchařskými a kriminálními příběhy, legendami s xenofobním a rasistickým podtextem či historkami z vojenské služby sestavil autor z příspěvků 220 vypravěčů nejrůznějšího věku, povolání, vzdělání a bydliště. Sám sebe v případě různých legend a tajemství označuje za skeptika, který je sběratelem záhad.

Vybrané pověsti a fámy jsou doplněny odborným komentářem, především v těch případech, kdy autorovi přišlo vhodné nastínit historický vývoj konkrétního vyprávění, jeho mezinárodní paralely či folkloristické, psychologické a sociologické interpretace. Čtenář se například u příběhu Tragický omyl dozví, že se jedná o archaický námět vraždy syna, jehož první písemná podoba pochází z roku 1663 a kolovala v podobě kramářských písní.

PhDr. Petr Janeček (* 1978)

je pražský etnolog a folklorista. Vystudoval etnologii na Filozofické fakultě a humanitní studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

V současnosti pracuje v Národním muzeu a přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval badatelské pobyty a prováděl terénní a archivní výzkumy v USA, Rakousku, Polsku a Slovinsku. Badatelsky se zaměřuje především na výzkum současného slovesného folkloru a teorii, metodologii a historii folkloristiky. Je členem International Society for Contemporary Legend Research a České národopisné společnosti.

V roce 2006 publikoval první českou komentovanou sbírku současných pověstí Černá sanitka a jiné děsivé příběhy, která se setkala se značným zájmem široké i odborné veřejnosti a která byla v roce 2007  následována další sbírkou Černá sanitka: Druhá žeň.