Kulturní granty 2009: jednoleté, pro všechny a bez prodaných vstupenek

Praha - Řada změn by se měla objevit v systému pražských kulturních grantů na příští rok. Pokud budou schváleny zásady, na kterých se shodl poradní sbor pražského primátora, budou zrušeny dotace na prodanou vstupenku, která letos vyvolala velké protesty části kulturní obce, a ve dvoukolovém rozhodování budou na rok 2009 udělovány pouze jednoleté granty. Požádat o příspěvek bude moci organizace s jakoukoli právní formou.

„Nejdůležitější je, že se systém stane více transparentním. To znamená, že se například bude zkoušet nový bodovací systém. Bude se stanovovat pořadí v jednotlivých odvětvích umění. Oborové členění má velký význam, protože do teď se hodnotilo bez ladu a skladu, nebyly zvlášť hodnoceny žádosti za divadlo, hudbu, taneční, nonverbální umění, literaturu, film, nová média apod.,“ hodnotí návrh Yvona Kreuzmannová, bývalá členka grantové komise a současná členka poradního sboru primátora.  

Jen do zisku 

Protože se členům nepodařilo definovat rozdíl mezi neziskovým sektorem a podnikateli v kultuře, budou moci o grant na rok 2009 požádat všichni bez ohledu na právní formu. Dostanou ale podporu maximálně do výše vyrovnaného rozpočtu, aby nemohli mít díky grantu zisk. Zásady budou platit pouze příští rok, od roku 2010 už by měl fungovat nový dotační systém.

Granty bude posuzovat grantová komise nově ve dvou kolech a zapojeno bude více expertů. „Hodnotitelská komise bude doplněna o externí odborníky do prvního kola. Na každý obor je počítáno se třemi odborníky a dvěma členy grantové komise a ti potom obhajují pořadí ve druhém kole. Zachován zůstává systém, že pokud by Výbor pro kulturu chtěl něco změnit, tak to vrací grantové komisi k projednání, tudíž musí tam být jasné zdůvodnění, proč se mění návrhy expertů,“ upřesňuje Kreuzmannová.

Předsedou grantové komise radní pro kulturu?

Milan Richter:

„Rozhodně nebudu předsedat grantové komisi. Od začátku jsem říkal, že se necítím na to, abych rozhodoval o uměleckých hodnotách projektů.“

Granty budou hradit nejvýše 70 procent uznatelných nákladů projektu. Za předsedu grantové komise, kterou v listopadu jmenuje městská rada, navrhl poradní sbor radního Milana Richtera. Ten by ale neměl mít hlasovací právo. Tento návrh vidí Yvona Kreuzmannová jako absurdní. „Nicméně se domnívám, že těch 12 expertů je dostatečná síla na to, aby jeden politik nemohl zásadním způsobem ovlivnit rozhodnutí. Na druhou stranu nevidím žádný důvod, proč by měl grantové komisi předsedat politik,“ dodává Kreuzmannová.

Navržené zásady pro poskytování kulturních grantů bude město v příštích dnech konzultovat s orgány Evropské komise. Pak je musí projednat městská rada a zastupitelstvo. To by je mohlo schválit na konci října.

2009 a co dál 

V roce 2009 budou vyhlášeny pouze jednoleté granty. Poradní sbor se bude na příštích jednáních zabývat tím, co s víceletými granty. Měly by být zachovány, větší instituce by ale měly mít vlastní dotační systém a granty by měly sloužit spíše menším organizacím nebo krátkodobým projektům. Sbor se bude zabývat rovněž transformací divadel a novou koncepcí kulturní politiky hlavního města.

Obnovený sbor

Primátor Pavel Bém (ODS) svůj poradní sbor obnovil v červnu po několikaměsíčních protestech části kulturní obce proti kulturní politice magistrátu. Petici Za Prahu kulturní podepsalo přes 30 tisíc lidí, kteří požadovali změny v systému grantů, především jejich transparentní podmínky a rozlišení podpory neziskového sektoru a podnikatelů v kultuře. Nesouhlas vyvolala mimo jiné nově zavedená dotace na prodanou vstupenku nebo záměr města transformovat příspěvkové organizace.